Choose format

In stock
NOK 319

Strategi for bærekraftig forretningsdrift

Fra teori til handling
Bærekraftige bedrifter kan være både konkurransedyktige og lønnsomme. Å ta vare på folk og miljø er nødvendig for å lykkes i en verden der både bedriftens kunder og eiere er stadig mer bevisste. Selskaper som verdsetter bærekraft og samfunnsansvar er fremtiden.

I denne boken viser forfatteren hvordan vi kan tenke nytt om sammenhengen mellom samfunnsansvar og forretningsdrift. Boken er nyttig for bedriftslederen som vil lykkes med å håndtere overgangen til en mer ansvarlig og bærekraftig måte å drive forretning på. Du lærer hvordan du i praksis kan ta i bruk FNs bærekraftsmål, og hvordan du skal forholde deg til nye reguleringer som for eksempel regnskapslov, krav til leverandørkjeden, rapportering, ESG og finans.

Med sin trinnvise strategiske modell for bedrifters tilnærming til bærekraft, viser forfatteren hvordan akademisk teori blir konkretisert i praksis. Boken er full av eksempler fra både store og små bedrifter, slik at du kan finne både inspirasjon og gjenkjennelige utfordringer. Den er skrevet for studenter og bedriftsledere som ønsker å lære seg de beste strategiene for bærekraftig forretningspraksis. For forelesere finnes det eget støttemateriell til undervisningen. Ta kontakt med forlaget for tilgang på materiell.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056715
  • Publication date: 11.12.2023
  • Book group: 893

Caroline D. Ditlev-Simonsen

Caroline D. Ditlev-Simonsen er professor ved Handelshøyskolen BI og meddirektør for BI Senter for bærekraft og energi. I over tretti år har hun arbeidet med miljø, bedrifters samfunnsansvar og etikk og bærekraft i næringslivet, organisasjoner og akademia. Hun har vært med i utviklingen av lover og regler på feltet gjennom oppdrag i ulike regjeringsoppnevnte utvalg og styrer. Med stort engasjement formidler hun om bærekraft i mange kanaler; i sin undervisning, gjennom artikler, foredrag og podkaster.
More about the author