Choose format

In stock
NOK 549

Strategi og organisasjon

Strategi og organisasjon

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251827423
  • Publication date: 01.12.1989
  • Book group: 212

Torger Reve

Torger Reve (PhD Northwestern University, USA) er Wilh. Wilhelmsen professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI hvor han også har vært rektor i to perioder. Han har tidligere vært professor ved Norges Handelshøyskole og adm.dir. ved Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF), og han har også vært gjesteforsker ved Stanford, Harvard og University of North Carolina, USA og ved Hitotsubashi, Japan, Nanyang, Singapore og Fudan, Kina. Han har utgitt mange internasjonale forskningsartikler og bøker, sitter i flere styrer og er en mye brukt foredragsholder.
More about the author

Kjell Grønhaug

More about the author