Choose format

In stock
NOK 199

Strategisk ABCD

ARBEIDSHEFTE til boka Endringsledelse i et strategisk perspektiv
Strategisk ABCD er et konsist analyseverktøy med en resept for strategifokusert endringsledelse i praksis.
Det stilles stadig sterkere krav til ledelsen i alle virksomheter om å utvikle endringskompetanse og endringskraft gjennom et stort repertoar av endringsstrategier.

"Strategisk ABCD" er et konsist analyseverktøy med en resept for strategifokusert endringsledelse i praksis. Det er laget for å understøtte og operasjonalisere det teoretiske hovedperspektivet i boken "Endringsledelse i et strategisk perspektiv". Arbeidsheftet er skrevet ut fra en forutsetning om at denne boken er tilgjengelig, men kan også brukes selvstendig. Leseren tas gjennom prosessen for strategifokusert endringsledelse trinn for trinn, og får presentert de konkrete verktøy som kan brukes underveis. For ytterlig å konkretisere og illustrere praktiske implikasjoner, innholder heftet et appendiks som viser hvordan resepten er blitt anvendt i Statens vegvesen.

Formålet med dette heftet er at det skal kunne brukes til å analysere konkrete virksomheter, store som små, og derigjennom få et bedre bilde av deres strategiske situasjon.

Forfatterne av denne boken har i tillegg til omfattende forsknings- og undervisningserfaring alle en lang praktisk erfaring fra blant annet konsulent- og utredningsarbeid.

Detailed information

  • Pages: 72
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015736
  • Publication date: 05.10.2009
  • Book group: 212

Erik Johnsen

Professor Erik Johnsen er tilknyded Handelshøjskolen ved Universitetet i København.
More about the author

Jan Ole Vanebo

Jan Ole Vanebo, ph.d., er professor emeritus i ledelse og økonomistyring ved Nord Universitet. Han har lang erfaring som rådgiver overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Vanebo har også lang undervisningserfaring og et omfattende forfatterskap innenfor økonomi og ledelse.
More about the author

Stein Jonny Valstad

Stein Jonny Valstad er førsteamanuensis ved høyskolen i Nord-Trøndelag.
More about the author

Tor Busch

Tor Busch, dr.oecon. er professor emeritus ved NTNU. Han har forsket på og undervist i ledelse og økonomistyring for offentlig sektor ved NTNU Handelshøyskolen gjennom hele karrieren. Busch har også et omfattende forfatterskap innenfor økonomi og ledelse.
More about the author