Choose format

In stock
NOK 699

Strategisk økonomistyring

3. utgave
Strategisk økonomistyring drøfter temaer og metoder som er viktige for virksomheter i arbeidet med å skape konkurransefortrinn og langsiktig lønnsomhet. I tillegg til mer tradisjonelle oppgaver, tar boken opp hvordan økonomistyringen må legge til rette for analyser som bidrar både til virksomhetens valg av strategi og til å understøtte strategiene i den daglige driften.

Bokens temaer inkluderer strategiske kostnadsdrivere, aktivitetsbaserte verdikjedeanalyser, utfordringer knyttet til outsourcing og interorganisatorisk økonomistyring, kundelønnsomhet, målkostnadskalkulasjon, kvalitet, strategiimplementering, bruk av produktivitetsindekser og benchmarks. Boken drøfter også digitalisering, strategisk dekomponering, verdibasert ledelse, bruk av lønnsinsentiver og Beyond Budgeting-tilnærmingen.

I drøftingen av operasjonalisering og implementering av virksomhetens strategi vektlegges den balanserte målstyringsmodellen. To større caser fra Redningsselskapet og Avinor AS illustrerer hvordan denne modellen fungerer i praksis. En tredje case viser den dynamiske styringen i Jotunkonsernet.

Denne tredje utgaven av boken inneholder i tillegg til en gjennomgående oppdatering, mange nye eksempler og caser.

Strategisk økonomistyring henvender seg til tredjeårsstudenter på bachelornivå, masterstudenter og ledere og medarbeidere i forskjellige økonomiske og administrative funksjoner.

www.nettressurser.no/hoff


Boken er skrevet av Kjell Gunnar Hoff og inneholder bidrag fra Iver Bragelien, Per Aksel Holving og R. Øystein Strøm.

Detailed information

  • Pages: 496
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215052724
  • Publication date: 13.08.2021
  • Book group: 212

Kjell Gunnar Hoff

Kjell Gunnar Hoff er utdannet siviløkonom ved Washington State University. Han har over 20 års erfaring som leder av virksomheter innen handel, produksjon og internasjonale petroleumstjenester. Hoff har dessuten lang undervisningserfaring og er dosent emeritus fra handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er æresdoktor ved Riga Technical University, Latvia.
More about the author

Iver Bragelien

Iver Bragelien er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, NHH.
More about the author

Per Aksel Holving

Per Aksel Holving er siviløkonom og cand. merc. fra Handelshøjskolen i København. Han har i en årrekke arbeidet som bedriftsrådgiver med Balanced Scorecard og prestasjonsmålingssystemer som spesialitet. Han arbeider nå i Cap Gemini Consulting.
More about the author

Øystein Strøm

Øystein Strøm er professor i bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han har undervist i fagfeltet foretaksfinans i en årrekke. Han har publisert en rekke fagartikler i internasjonale tidsskrifter, spesielt innenfor feltene virksomhetsstyring («corporate governance») og mikrofinans.
More about the author