Choose format

In stock
NOK 529

Strategisk personalledelse

Utvalgte emner. 2. utgave
Blant temaene som belyses i Strategisk personalledelse er, kompetanse og strategiutvikling, Kjernekompetanse, fleksible arbeidsformer, "outsorcing", karriereutvikling, faglighet og verdibasert ledelse, etikk og lojalitet, endringsledelse og internasjonal personalledelse.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215002361
  • Publication date: 16.08.2002
  • Book group: 212

Odd Nordhaug

Odd Nordhaug (1953 - 2013) var professor ved Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole. Han var utdannet siviløkonom, cand.polit. og dr.philos. Nordhaug har utgitt mer enn 45 bøker og 250 vitenskapelige artikler.
More about the author