Choose format

In stock
NOK 1 049

Sui generis

Festskrift til Stein Evju
Festskrift til Stein Evju på hans 70-årsdag.

Stein Evju fyller 70 år den 30. oktober 2016. Han har vært aktiv som forsker, foreleser og dommer. Stein Evju har siden 2004 vært professor i arbeidsrett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Med tittelen «Sui generis» vil redaksjonskomiteen fremheve den særstilling i, og betydning for, norsk arbeidsrett som Stein Evju har hatt i mer enn tre tiår.
Festskriftet har 69 artikler av 78 bidragsytere fra nær og fjern.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 832
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025995
  • Publication date: 28.10.2016
  • Book group: 221

Bernard Johann Mulder

More about the author

Tron Løkken Sundet

Tron Sundet ble cand.jur. i 2000. Han har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm og utreder i Høyesterett, og er nå nestleder i Arbeidsretten. Han er blant annet medforfatter av Arbeidsmiljøloven kommentarutgave (sammen med Fougner, Holo og Thorkildsen), redaktør i tidsskriftet Arbeidsrett og har skrevet en rekke artikler om arbeidsrettslige og prosessuelle spørsmål. Han underviser i tillegg ved de juridiske fakultetene i Bergen og Oslo.
More about the author

Marie Nesvik

Marie Nesvik har en ph.d. i internasjonal privatrett fra UiO (2018). Hun er partner og advokat (H) i Advokatfirmaet Schjødt, hvor hun leder firmaets tvisteavdeling. Nesvik underviser også ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Marianne Jenum Hotvedt

More about the author