Choose format

In stock
NOK 899

Sykefravær

Nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse. 2. utgave

Webinar: 

Se webinar som tar for seg oppsigelse ved høyt eller hyppig sykefravær her

Hvor fritt står arbeidsgiveren til å sette ansatte med høyt sykefravær til nye arbeidsoppgaver, gi dem en ny stilling eller gå til oppsigelse? Hvor mye tilrettelegging kan ansatte kreve når de er blitt helt eller delvis syke? Hvordan skal ansatte følges opp under sykefraværet? Virker IA-avtalen?

Dette er spørsmål som besvares i denne boken, som illustrerer problemstillingene med praktiske eksempler og saker fra domstolene. Forfatteren gir en rekke råd basert på faktiske saker, og det er vedlagt eksempler på dokumenter som kan brukes under sykefraværsoppfølgingen.

Siden boken ble utgitt første gang i 2011, er det skjedd en rekke endringer i lovverket, og boken kommer derfor i ny og oppdatert versjon med blant annet et nytt kapittel om oppsigelser på grunn av mangelfullt arbeid.

Boken er nyttig for både arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger.

Nicolay Skarning er partner i Simonsen Vogt Wiig. Han har bred prosedyreerfaring fra domstolene og fra arbeidsretten. Skarning er en mye benyttet foredragsholder, og han har skrevet en rekke bøker om arbeidsrett, blant annet om temaene arbeidstidsregler, midlertidige ansettelser, sykefravær og nedbemanning.

Detailed information

  • Pages: 432
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031897
  • Publication date: 02.09.2019
  • Book group: 221

Nicolay Skarning

Nicolay Skarning (f. 1964) er partner i Simonsen Vogt Wiig. Han har møterett for Høyesterett, og har gitt ut en rekke bøker samt forfattet flere fagartikler innen bl.a. arbeidsrett. Skarning har bred prosedyreerfaring fra de alminnelige domstoler og Arbeidsretten, og er en mye benyttet foredragsholder. Han er norsk representant for den verdensomspennende Employment Law Alliance (ELA) og styremedlem i Britisk-Norsk Handelskammer (BNCC).
More about the author