Choose format

In stock
NOK 449

Teamarbeid i helsetjenesten

Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035932
  • Publication date: 11.05.2021
  • Book group: 223
Forfatterne ønsker å fremme teamarbeid som en vesentlig struktur i dagens helsetjeneste og å gjøre studenter og praksisfelt mer bevisste på teamarbeid.

Boken gir en god oversikt over fagfeltet, og teamarbeid tematiseres og trekkes inn i klinisk-praktiske områder som for eksempel ulike typer sengeposter på et sykehus.

Videre poengterer forfatterne at teamarbeid utgår fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv. Omfattende forskning har identifisert svikt i teamarbeid som en sentral faktor når pasienter blir påført skader under behandling. Dette er kanskje den sterkeste driveren for en kulturendring i retning av mer teamarbeid.

Formålet med boka er å bidra med kunnskap om hva teamarbeid er, hvorfor det er viktig, og hvordan man kan trene på teamarbeid for at pasienter skal motta gode, kvalitetssikrede helsetjenester.

Sissel Iren Eikeland Husebø

Sissel Eikeland Husebø er utdannet intensivsykepleier og jobber i dag som professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Stavanger og forsker på simulering, pasientsikkerhet og teamarbeid i helsetjenesten.
More about the author

Randi Ballangrud

Randi Ballangrud er utdannet intensivsykepleier og jobber i dag som førsteamanuensis ved NTNU i Gjøvik. Hun har master i helsefremmende arbeid og doktorgrad i sykepleie fra Karlstads Universitet. Hennes forskningsområder er pasientsikkerhet, teamarbeid og
simuleringsbasert trening i helsetjenesten.
More about the author