Choose format

In stock
NOK 549

Teamet

Utvikling, effektivitet og endring i grupper, 2. utgave

«I Kabul brukte jeg hovedteorien og verktøyene i denne boken kosekvent. Vi brukte begrepene for å skape et felles språk, noe som hjalp oss å sette nye krav til atferd og med tilbakemeldinger i teamet.»

Jostein Mattingsdal
(Sjef for norske spesialsoldater i Afghanistan. Tildelt krigsmedaljen)

«Vi brukte metodene i denne boken til å velge og utvikle de beste team i store og komplekse prosjekter. Jeg er ikke i tvil om at det har vært, og er, den viktigste suksessfaktoren.»

Johan Arnt Vatnan
(Prosjektdirektør)

«SPGR, som er brukt som illustrasjon i denne boken, er utmerket både som teori og metode og kan brukes overfor individer, grupper og organisasjoner. SPGR blir ikke bare anvendt i vestlig kulturer, men også i Asia.»

Professor Jae Ho Park
(ph.d., Yeungnam University, Sør-Korea)

I en verden med økende digitalisering og globalisering er det viktigere enn før å utvikle team som presterer bedre enn konkurrentene.

Ny forskning gjør gamle sannheter om teambygging til skamme. Andreutgaven av Teamet er en oppdatert fremstilling av denne forskningen, og hva den betyr i praktisk arbeid.

Teamet er en grundig innføringsbok i teamarbeid og hvordan team bør utvikles for å yte godt. Boken er rikt illustrert med eksempler fra norske grupper og henvender seg til alle som vil studere, utvikle og mestre team. Både teoretikeren som vil vite hvorfor, og praktikeren som vil vite hvordan, vil ha stort utbytte av denne boken.

Denne andre utgaven er fullstendig nyskrevet og gir en oppdatert fremstilling av forskning, og hva den betyr i praksis.

Besøk bokas hjemmeside her.

Detailed information

  • Pages: 416
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030265
  • Publication date: 14.01.2022
  • Book group: 212

Endre Sjøvold

Endre Sjøvold er professor ved Institutt for industriell økonomi ved NTNU. Han startet sin karriere som IT-konsulent, men erfarte tidlig at det sjeldent er teknologien som er hovedårsaken til mislykkede endringsprosjekter. Han skiftet derfor raskt fagområde og tok etter hvert en doktorgrad i organisasjonspsykologi. 30 års erfaring fra næringslivet, blant annet som konsulent i store omstillingsprosjekter samt solid teoretisk ballast, gjør han spesielt velegnet til å skrive om team og team utvikling.
More about the author