Choose format

In stock
NOK 599

Teamet

Utvikling, effektivitet og endring i grupper, 2. utgave

OMTALE:

Psykologisk.no: – Man tenker man trenger hygge for å skape trygghet, men forskning viser det motsatte. Les artikkel her. (Krever abonnement og innlogging)

Dagens Perspektiv: - NTNU-professor I ​Disse teamene gjør det best når oppgavene er vanskelige og situasjonen uforutsigbar. Les artikkel her. (Krever abonnement og innlogging)

Universitetstsavisa: - Å jobbe i team krever gode balanseferdigheter. Les innlegget her

Teamet er en grundig innføringsbok i teamarbeid og hvordan team bør utvikles for å prestere under ulike forhold.

Boken er rikt illustrert med eksempler fra norske grupper og henvender seg til deg som vil studere, utvikle og mestre team. Enten du er teoretikeren som vil vite hvorfor, eller praktikeren som vil vite hvordan, vil du ha stort utbytte av denne boken.

Denne andre utgaven er fullstendig nyskrevet og gir en oppdatert fremstilling av forskning og hva den betyr i praksis.

«I Kabul brukte jeg hovedteorien og verktøyene i denne boken konsekvent. Vi brukte begrepene for å skape et felles språk, noe som hjalp oss å sette krav til atferd og med tilbakemeldinger i team.»
Jostein Mattingsdal (sjef for norske spesialsoldater i Afghanistan. Tildelt krigsmedaljen)

«Vi har brukt metodene i denne boken til å velge og utvikle de beste team i store og komplekse prosjekter. Jeg er ikke i tvil om at det har vært, og er, den viktigste suksessfaktoren.»
Johan Arnt Vatnan (prosjektdirektør)

«SPGR, som er brukt som illustrasjon i denne boken, er utmerket både som teori og metode og kan brukes overfor individer, grupper og organisasjoner. SPGR blir ikke bare anvendt i vestlig kulturer, men også i Asia.»
Professor Jae Ho Park (ph.d., Yeungnam University, Sør-Korea)

Detailed information

  • Pages: 416
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030265
  • Publication date: 14.01.2022
  • Book group: 212

Endre Sjøvold

Endre Sjøvold er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og studerer teknologidrevet endring og teaminteraksjon. Han har over 30 års erfaring med transformasjon av store internasjonale selskaper, hvor høyt presterende team og ledergrupper er en viktig suksessfaktor. Sjøvold har publisert en rekke bøker og vitenskapelige arbeider samt bidratt til utvikling av internasjonalt anerkjente verktøy. I dag leder han prosjektet «Operativ ledelse», hvor kunstig intelligens og sensorteknologi kombineres for å måle teaminteraksjon.
More about the author