Choose format

In stock
NOK 399

Teaterbransjen

Delbransjer, organisering og finansiering
Hva kjennetegner teaterbransjen? Hvordan er den organisert? Hvordan er den finansiert? Hva er likheter og forskjeller mellom offentlige institusjonsteatre, frie kompanier og private underholdningsteatre?

Dette er ikke en bok som fokuserer på selve teaterkunsten; det er en bok om hvordan bransjen virker. Boken tar for seg hele den norske teaterbransjen, slik den fungerer i Norge i dag. Nytt i akademisk sammenheng er at de private teatrene også er inkludert; de som spiller revy, musikal, show og stand up.

Ved å kombinere et bransjeperspektiv med organisasjonsteori og kunstsosiologi, utvikler forfatterne et teoretisk rammeverk for å analysere hvordan disse ulike delene av teaterbransjen fungerer i dag. Forfatterne identifisere forskjeller og likheter mellom offentlige institusjonsteatre, de frie kompaniene og private teatre. Mye skiller dem, men like viktig er det som forener dem: Kvalitetsbevisstheten, live-møtet med publikum, teamfølelsen og jobben som livsstil. I en digital tid fremstår teatret som en lang tradisjon i en høyst levende form.

"Her skal forfatterne have ros for at have skrevet en bog med et sammenhængende sprogligt flow, der fører læseren trygt gennem de store mængder data og information. Det er således en læsevenlig bog, der oven i købet bygger sin struktur op på en dramaturgi. Der er ingen tvivl om, at denne tilgang til formidling af 'hårde fakta' bidrager til at gøre dette vigtige felt lettere tilgængeligt for eksempelvis teatervidenskabsstuderende."
Peripeti

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030180
  • Publication date: 30.08.2019
  • Book group: 216

Anne-Britt Gran

Anne-Britt Gran er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI, og leder av forskningssenteret BI Centre for Creative Industries. Gran har tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Århus og NTNU.
Fra 2007 til 2013 ledet hun også kulturanalysebyrået Perduco Kultur. Hennes forskningsinteresser er teater, kunstinstitusjonen, kulturpolitikk, kulturforbruk, kultursponsing, kreativ næring og digitalisering av sektoren.
More about the author

Rikke Gürgens Gjærum

Rikke Gürgens Gjærum er professor ved UiT - Norges arktiske universitet, Campus Harstad. Hun har doktorgrad i drama/teater fra NTNU (2004) og har i mange år forsket på feltene disability art, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning innen forumteatertradisjonen og emansipatorisk pedagogikk.
More about the author