Choose format

In stock
NOK 399

Teknologivitenskap

Forskningsmetode for teknologer
«Teknologivitenskap» handler om design og utvikling av nye objekter og prosesser. Dette er håndboken for alle som jobber med forskning og utvikling av ny teknologi.

En forsker i teknologivitenskap er opptatt av å finne løsninger på et problem gjennom inNovativt design og utvikling av nye objekter eller prosesser. Der mer tradisjonelle vitenskaper har som mål å forklare verden som den er, er teknologivitenskapen opptatt av å frembringe noe nytt for å tilfredsstille eksisterende eller fremtidige menneskelige behov.

Boken dekker alle faser av den teknologivitenskapelige forskningsprosessen, fra identifisering av problemet som skal løses, via formulering av hypoteser og planlegging til prediksjoner, evaluering og kvalitetssikring. To kapitler er viet artikkelskriving og publisering. Boken begynner med å introdusere teknologivitenskap og avslutter med å plassere den i en vitenskapsfilosofisk helhet.

Ketil Stølen er forskningsleder ved SINTEF og professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Detailed information

  • Pages: 216
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034270
  • Publication date: 16.12.2019
  • Book group: 219
Ketil Stølen

Ketil Stølen

Ketil Stølen (f. 1957) er sjefforsker og forskningsleder ved SINTEF Digital, samt Professor II ved Universitetet i Oslo siden 1998. Han er utdannet databehandler med cand. scient. fra Universitetet i Oslo og har en PhD fra Universitetet i Manchester. Stølen begynte ved SINTEF i 1999. Før det var han tre år ved Institutt for energiteknikk, fem år ved det Tekniske Universitetet i München og fire år ved Universitetet i Manchester. Han har også bakgrunn fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Stølen har vært involvert i utallige forskningsprosjekter, i Norge så vel som internasjonalt, og ofte i en ledende rolle. Han har et bredt interessefelt og har publisert flittig. Han har tidligere publisert tre monografier utgitt av Springer, blant annet innen temaet risikovurdering.
More about the author