Choose format

In stock
NOK 249

Termodynamikk - kort og godt

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027692
  • Publication date: 30.06.2020
  • Book group: 219
«Termodynamikk - kort og godt» er en kompakt lærebok i et av de viktigste fagene for ingeniørstudenter ved høyskoler og universiteter. Den egner seg godt til repetisjon og som støttelitteratur.

Boken dekker pensumet til typiske kurs innen termodynamikk (også kalt teknisk varmelære), for eksempel termiske egenskaper til rene stoffer, bruk av egenskapsdiagrammer, varmeoverføring og energi- og eksergianalyse av lukkede og åpne systemer og av kraft- og kuldesykluser. Stoffet fordypes med et stort antall eksempler som detaljert viser hvordan de ulike metodene anvendes. Dette gjør det lettere å forstå hvordan beregninger av energiforbruk og energieffektivitet utføres.

På bokens nettside vil det legges ut en nedlastbar fil med tabeller til bruk i eksemplene i boken.

Norbert Lümmen

Dr.rer.nat. Dipl.-Phys. Norbert Lümmen er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Han har undervist i termodynamikk siden 2010 og er studieprogramansvarlig for energiteknologi. Han forsker blant annet på energigjenvinning fra spillvarme og avfall.
More about the author