Choose format

In stock
NOK 479

Tilpasset opplæring og tidlig innsats

i ordinær undervisning og i spesialundervisning

I pressen:

  • Les om forfatterene og boken på forskning.no, her.
I pedagogisk litteratur blir de grunnleggende prinsippene om tilpasset opplæring og tidlig innsats ofte fremstilt, analysert og utforsket isolert og uavhengig av hverandre. I denne boken blir de betraktet som begreper som naturlig hører sammen, og som følgelig er to sider av samme sak. Tilpasset opplæring forutsetter tidlig innsats, og tidlig innsats innebærer tilpasset opplæring. Det blir videre poengtert at tilpasset opplæring og tidlig innsats gjelder i all undervisning, det vil si både ordinær undervisning og spesialundervisning. Med disse premissene bidrar boken til ytterligere kunnskapsproduksjon og kunnskapsutvikling om grunnleggende verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Boken, som består av 15 kapitler skrevet av fagansatte i det pedagogiske og spesialpedagogiske fagmiljøet ved Nord universitet og andre samarbeidende institusjoner, tar opp ulike relevante og praksisnære temaer. Den retter seg mot lærere og skoleledere i grunnutdanningene og lærerutdannere og lærere i pedagogikk og spesialpedagogikk ved universiteter og høgskoler. Den henvender seg også til lærerstudenter, studenter i pedagogikk og spesialpedagogikk ved universitet og høgskoler og til PP-rådgivere.

Redaktører for boken er Trond Lekang, dosent ved Nord universitet og Torill Moen, professor ved NTNU og professor II ved Nord universitet.

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034416
  • Publication date: 28.04.2021
  • Book group: 215

Torill Moen

Torill Moen er professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i Trondheim. Med bakgrunn som lærer og spesialpedagog er hennes interessefelt hovedsakelig klasseromsforskning med fokus på inkludering og tilpasset opplæring i både ordinær undervisning og spesialundervisning. I forlengelsen av dette er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) et annet interessefelt. Hun har publisert flere artikler og tekster som omhandler disse temaene, nasjonalt og internasjonalt.
More about the author