Choose format

In stock
NOK 299

Ulike profesjoner, felles mål

Barn og unge i risiko
Ulike profesjoner, felles mål viser hvordan en, på tvers av profesjoner, kan bygge opp velfungerende team rundt barn og unge i risiko. I boken drøftes det hva som fremmer eller hemmer et godt samarbeid, og hvordan profesjonelle gjennom samarbeidsprosesser kan bygge kapasitet hos enkeltpersoner og i organisasjoner. Det er avgjørende at profesjonelle som jobber sammen rundt barn og unge, har en felles forståelse og forpliktelse. En kollektiv orientering der vi lærer sammen, kan gi den enkelte profesjonsutøver flere perspektiv på en sak og større tro på sin egen håndtering av saken.

Målgruppen for boken er barnehage- og skoleledere, ansatte i hjelpeapparatet, masterstudenter i barnehagekunnskap, pedagogikk, spesialpedagogikk, veiledningspedagogikk, innovasjon og kunnskapsutvikling, psykososial helse, barnevern og sosiologi og sosialt arbeid.

Redaktørene Heidi Omdal og Anne Brita Thorød har med seg bidragsyterne Carl Christian Bachke, Lise Barsøe, Sigrun K. Ertesvåg, Lisbeth Jensen Gallefoss, Jorunn Gjedrem, Magnhild Mjåvatn Høie, Tone Kristin Karlsen, Ingrid Lund, Kristian Leonard Melby, Marianne Hovet Steig og Nina Broman Woxholt.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035604
  • Publication date: 09.08.2021
  • Book group: 893

Heidi Omdal

Heidi Omdal er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun er utdannet førskolelærer og har doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet «The silent child in the kindergarten, school and home: A qualitative observation and interview study of children with selective mutism in their natural environments». Forskningen, formidlingen og veiledningen er knyttet til inkludering av barn med spesielle behov i barnehage og skole, tidlig innsats, samspill og kommunikasjon, selektiv mutisme og utvikling av gode utviklings- og læringsmiljø gjennom teambygging og systemtenkning. Hun har i tillegg evaluert innovasjonsarbeid og ledet utviklingsarbeid i barnehage og skole.
More about the author

Anne Brita Thorød

Anne Brita Thorød er dosent emerita i psykisk helsearbeid/psykososial helse ved Universitetet i Agder. Hun er cand.polit i sosialt arbeid. Thorød har variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Forskningsfeltet er barnefattigdom, psykisk helse og antrozoologi.
More about the author