Choose format

NOK 529

Ulikhetens drivere og dilemmaer

Norge beskrives gjerne som et land preget av små forskjeller mellom folk når det gjelder inntekt og levekår. Stemmer dette? Sammenliknet med en rekke andre land er beskrivelsen dekkende. Like fullt har vi ulikhet også her i landet, og på noen områder er den økende. Inntektsforskjellene har blitt større, deler av befolkningen sliter med å få seg en godt betalt jobb og levekårene varierer mellom grupper av befolkningen.

I denne antologien retter vi blikket mot ulikhetens drivere og dilemmaer. Vi drøfter konsekvensene av internasjonale trender som slår inn i Norge og som setter den norske modellens løsninger på prøve. Samtidig møtes internasjonale trender med politiske grep og veivalg. Derfor diskuterer vi også hvilke politiske virkemidler vi har tilgjengelig for å motvirke økende ulikhet i samfunnet og sikre en samfunnsmodell preget av små økonomiske og sosiale forskjeller og mest mulig likhet i levekår.

Antologien er delt inn i tre deler: «Arbeidsliv», «Velferdsstat» og «Migrasjon og integrering».

Detailed information

  • Pages: 328
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215065397
  • Publication date: 07.08.2023
  • Book group: 224

Hanne Cecilie Kavli

More about the author

Sissel Trygstad

More about the author