Choose format

In stock
NOK 299

Unge og medvirkning

Maktbruk for nybegynnere
Det finnes ingen snarveier til medvirkning selv om retten til å medvirke er klar. Forfatterne formidler kunnskap og erfaringer det kan være godt å ha med seg enten du skal medvirke på vegne av flere eller i egen sak. Eksemplene er hentet fra ulike hjelpetjenester som nav, barnevern og psykisk helsevern, og fra politisk medvirkning i råd og utvalg.

Medvirkning er mer enn et ord.
Medvirkning må læres og gjøres i praksis.
Medvirkning er en rettighet.
Medvirkning handler om å gjøre noe bedre.
Medvirkning er medbestemmelse.
Medvirkning er makt.
Men først og fremst er medvirkning samarbeid.


«Boka er liten og nett, bokstavelig talt. Det gjør den lett å lese, og sånn sett er den godt tilpasset målgruppa. Videre er den frisk i uttrykket med kule illustrasjoner hele veien. Det er tydelig at dette er en bok med en annen målgruppe enn de vanlige fagbøkene jeg pleier å lese!»
Rikke Raknes, Forebygging.no

Medvirkning og medbestemmelse gjør at unge som mottar hjelp bidrar med sine erfaringer og meninger for at tjenester og behandling skal fungere bedre. Noen ganger gjør unge det som representant for en brukerorganisasjon. Andre ganger bare i kraft av seg selv. Unges deltakelse i råd og utvalg er en forutsetning for demokratiet vårt.
Erfaring med ulike former for medvirkning er grunnlaget for denne boken. Både unge medvirkere og voksne som skal samarbeide med dem har behov for mer kunnskap. Det finnes ingen snarveier til medvirkning selv om retten til å medvirke er klar. Forfatterne formidler kunnskap og erfaringer det kan være godt å ha med seg enten du skal medvirke på vegne av flere eller i egen sak. Eksemplene er hentet fra ulike hjelpetjenester som nav, barnevern og psykisk helsevern, og fra politisk medvirkning i råd og utvalg.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031651
  • Publication date: 15.01.2019
  • Book group: 223

Terje Olsen

Terje Olsen er ph.d. i sosiologi og cand.philol. i sosialantropologi. Han er forskningsleder ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsking. Han har gjennom mange år arbeidet med forskning knyttet til situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. I flere studier har han arbeidet med spørsmål om rettssikkerhet, beskyttelse mot overgrep og utsatthet for hatefulle ytringer.
More about the author

Adrian Lorentsson

Adrian Lorentsson er foredragsholder og kommunikasjonsrådgiver med lang erfaring med medvirkning. Han gjorde seg tidlig erfaringer med å være ung medvirker, og har jobbet med medvirkning både i og utenfor brukerorganisasjonene. I dag jobber han for Alan Clayton Associates.
More about the author

Aida Tesfai

Aida Tesfai er sosialantropolog og organisasjonssjef i Mental Helse Ungdom. Hun jobber med og for ungdom på områder som inkludering i arbeidslivet, brukermedvirkning og bedre helsetjenester for unge.
More about the author