Choose format

In stock
NOK 599

Universell utforming av IKT-systemer

Brukergrensesnitt for alle. 3. utgave
Hva er prinsippene for design av brukergrensesnitt? Hvilke prosesser leder til brukervennlige og tilgjengelige systemer?

Mange tar brukervennlighet som en selvfølge i sin daglige bruk av PC-er, smarttelefoner og annet datautstyr. Brukernes forventninger blir stadig høyere: De vil oppleve IKT-systemer som effektive, behagelige og uten problemer. Samtidig stiller Likestillings- og diskrimineringsloven krav til at informasjonsteknologi skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle i samfunnet - også brukere med funksjonsnedsettelser.

I denne boken får du kunnskap om hvordan ulike brukere forholder seg til brukerflatene mot informasjonsteknologi. Du lærer både prinsippene og hvordan du kan lage gode prosesser som fører til brukervennlighet for alle. Dermed vil du også innfri kravene om universell utforming.

Forfatteren skriver primært for bachelorstudenter innen informatikk, teknologi og beslektede ingeniørfag. Boken egner seg også godt for praktikere innen IKT.

Denne tredje utgaven er oppdatert i henhold til den teknologiske utviklingen og endringer i lover og forskrifter.

Du finner nyttige tilleggsressurser til boken på www.nettressurser.no.

Detailed information

  • Pages: 380
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215059969
  • Publication date: 24.06.2022
  • Book group: 218
Frode Eika Sandnes

Frode Eika Sandnes

Frode Eika Sandnes er professor i informatikk ved institutt for informasjonsteknologi, fakultet for teknologi, kunst og design, ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Sandnes er merittert underviser og har forsket på brukergrensesnitt og innovative interaksjonsformer i en årrekke, og publiserer resultater jevnlig i internasjonale tidsskrift.
More about the author