Choose format

In stock
NOK 339

Utdanning for bærekraftig utvikling

2. utgave
Fagfornyelsen legger opp til at bærekraftig utvikling skal ha en større plass i skolen. Denne boken gir en innføring i hvordan undervisning kan legges opp for å fremme kompetansen elever trenger for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Boken inneholder konkrete tips til undervisningsopplegg og henvisninger til litteratur og nettsteder der læreren kan finne oppdatert informasjon om problemstillinger knyttet til bærekraft. Denne reviderte utgaven er oppdatert i henhold til det fornyede læreplanverket og nyere forskning.

I en utdanning for bærekraftig utvikling er det viktig at teorien elevene tilegner seg, står i forhold til praksisen de opplever på skolen. Forfatteren gir konkrete tips til hvordan skoler kan sette seg egne bærekraftsmål og dermed legge om til en mer bærekraftig drift.

Boken er relevant for lærere, studenter og andre som er opptatt av hvordan skole og utdanning kan utruste elever til å imøtekomme bærekraftsutfordringer og kunne bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215052694
  • Publication date: 10.08.2021
  • Book group: 893

Astrid T. Sinnes

Astrid T. Sinnes er professor i naturfagdidaktikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Hun har i flere år forsket på utdanning for bærekraftig utvikling.
More about the author