Choose format

In stock
NOK 589

Utdanning, styring og marked

Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv. 2. utgave
Boka tar opp utdanningspolitikk, styring og markedskrefter og ser på hvordan dette påvirker skolen og utdanningsfeltet i Norge i dag.
Forfatteren beskriver og analyserer sentrale kategorier, arenaer, aktører og virkemidler som påvirker utdanningsområdet. Hva har skjedd på feltet, hva kan vi forvente? Boka gir innsikt i et omfattende og konfliktfylt felt som omfatter globale strømninger og faktiske konsekvenser i våre dagligliv. Revidert og oppdatert utgave.
Gustav E. Karlsen er professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010373
  • Publication date: 15.09.2006
  • Book group: 215

Gustav E. Karlsen

Gustav E. Karlsen er professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
More about the author