Choose format

In stock
NOK 359

Utforskende arbeid med grammatikk i skolen

Nysgjerrighet er kanskje den viktigste forutsetninga for å lykkes med grammatikk. Denne boka handler om åssen grammatikk kan tas med inn i klasserommet på måter som fascinerer, engasjerer og utfordrer elevene.

Utforskende arbeid er nøkkelen. Det innebærer at læreren og elevene sammen går inn i tematikken med åpenhet og undring. Forfatterne viser fram sider ved grammatikken som er egna nettopp for det.

De grammatiske temaene i boka er sentrale for å utvikle forståelse for språket som system og mulighet. Arbeidsmåtene tar utgangspunkt i norskfaget, men kan også tilpasses engelsk og andre fremmedspråk.

Boka er først og fremst skrevet for studenter på grunnskolelærer- og lektorutdanninga, men den er også aktuell for lærere som vil få nytt sus i grammatikkundervisninga.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215050553
  • Publication date: 18.07.2022
  • Book group: 216

Eli Anne Eiesland

er førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge, der hun har undervist ved grunnskolelærerutdanninga siden 2016. Hun har bidratt til lærebøker for videregående skole, og forsker på grammatikk og grammatikkdidaktikk.
More about the author

Urd Vindenes

er førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge, og underviser ved grunnskolelærerutdanninga og lektorprogrammet. Hun jobber særlig med grammatikk, grammatikkdidaktikk og språkendring, og har bidratt til boka Praktisk grammatikk (2020).
More about the author