Choose format

In stock
NOK 389

Utvikling

Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap
Utviklingsvitenskap er et tverrvitenskapelig fag om menneskets livsløp fra fødsel, gjennom oppvekst og alderdom, til død. Med dette faget kan vi sammen finne den veien til handling som sikrer barna våre, og dermed samfunnet, en bedre framtid.

Utvikling er et positivt ladet begrep. Vi trenger en systematisk vitenskap som beskriver og forklarer menneskets psykologiske framskritt - menneskets utvikling. Denne utviklingen kan ikke forstås ved hjelp av utviklingspsykologi alene. Faggrenser bør derfor utfordres og overskrides ved at vi utforsker «andres» territorier. Tør vi det, får vi til gjengjeld en bedre forståelse av utviklingsvitenskapen.

Dette er en bok som ser teknologi, pedagogikk og framtid i sammenheng. Bokens tverrfaglige profil gjør den aktuell for studenter innen grunnskole- og barnehagelærerutdanning, spesialpedagogikk, barnevernspedagogikk, sosialfag, psykologi, og sosiologi.

«Den absolut vigtigste psykologisk-pædagogiske udgivelse i årtier.»
Kjeld Kjertmann, Folkeskolen

«Barnets udvikling vedkommer os alle! Så Dions Summers vigtige pointer har deres klokkeklare berettigelser, ligesom han også får skitseret konsekvenserne for konkurrencebarnet, så de er til at forstå. Denne bog burde være et wake-up call for alle!»
Malene Moesgaard Ludvigsen, Kulturkapellet.dk

«En bok som bidrar med viktig kunnskap om barns utvikling og er kritisk til den pedagogiske styringen av barnehagen.»
Maria Øksnes, Første Steg

Detailed information

  • Pages: 128
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030296
  • Publication date: 12.02.2018
  • Book group: 215
  • Translator: Arne Solli tidl.Første steg

Dion Sommer

DION SOMMER er professor i utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt, Aarhus universitet i Danmark. Han er blant annet skaperen av faget barndomspsykologi. Her sees barndommen, barns utvikling og barns læring som ett, og i en felles historisk, samfunnsmessig og kulturell kontekst. Gjennom mer enn 30 års forskning har han beskjeftiget seg med barn og barns dobbelte oppvekst og sosialisering i familien, barnehagen og skolen. I dag er det det nye paradigmeskiftet som opptar ham, der utviklingspsykologien (developmental psychology) er transformert til utviklingsvitenskap (developmental science). Et nyere forskningstema er er dessuten den forhistoriske barndommen - eksempelvis gjennom det tverrvitenskapelige prosjektet «Care, Socialization and Play in Ancient Attica - A Developmental Childhood Archaeological Approach». Dion Sommer har forelest og opptrådt ved mange konferanser i Danmark og internasjonalt, og han står som forfatter av mer enn 150 publikasjoner i form av bøker, kapitler i bøker, og artikler, utgitt på en rekke språk. Han er i tillegg en aktiv forskningsformidler og samfunnsdebattant i massemediene, kjent som en kritiker av PISA-testing og av målstyrte skoleforberedende aktiviteter i barnehagen.

http://pure.au.dk/portal/da/sommer@psy.au.dk
More about the author