Choose format

In stock
NOK 349

Utviklingshemning, autonomi og avhengighet.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013275
  • Publication date: 17.09.2008
  • Book group: 213
Mange tror at mennesker med utviklingshemming mangler "normale" forutsetninger for det som oppfattes som en selvbestemt livsutfoldelse. Denne boken løfter fram temaer som på forskjellig måte kan bidra til å gi utviklingshemmede flere muligheter for økt innflytelse og autonomi .


Forfatterne presenterer teoretisk forståelse og forskning som viser hvilke utfordringer utviklingshemmede møter når de, på samme måte som mennesker uten en kognitiv funksjonshemming, ønsker innflytelse og autonomi i eget liv.

Sentrale temaer er:
" identitet
" selvfølelse
" iscenesettelsen av "den andre"
" sosiale konstruksjoners makt
" sosiale nettverk
" arbeid og samfunnsdeltakelse
" tjenesteyterens makt over selvbestemmelsen
" å "oversette" andres behov og meninger
" normalitet og avvik

Forfatterne henvender seg til yrkesgrupper som møter utviklingshemmede i hverdagslivet.

Turid Helene Bjørnrå erCand.san. og høgskolelektor ved Høgskolen i Harstad, vernepleierutdanningen. Willy Guneriussen er Professor og, dr.philos ved Institutt for Sosiologi, Universitetet i Tromsø og Professor II ved Høgskolen i Harstad. Viktor Sommerbakk er Førstelektor ved Høgskolen i Harstad, vernepleierutdanningen. M.S. (1989) og ph.d. (1994) fra University of Oregon fra avdelingen Educational Policy and Management.

Turid Helene Bjørnrå

Turid Helene Bjørnrå (f. 1953). Cand. San. Høgskolelektor ved Høgskolen i Harstad, vernepleierutdanningen.
More about the author

Viktor Sommerbakk

Viktor Sommerbakk (f. 1948). Førstelektor ved Høgskolen i Harstad, vernepleierutdanningen. M.S. (1989) og Ph.D. (1994) fra University of Oregon fra avdelingen Educational Policy and Management.
More about the author

Willy Guneriussen

4/16/2015 ACONLA: Willy Guneriussen (f. 1949). Professor Dr.Philos. Institutt for Sosiologi, Universitetet i Tromsø; Leder av universitetets flerfaglige forskerskole CEPIN. Professor II ved Høgskolen i Harstad.
More about the author