Choose format

NOK 389

Utviklingshemning, autonomi og avhengighet.

Mange tror at mennesker med utviklingshemming mangler "normale" forutsetninger for det som oppfattes som en selvbestemt livsutfoldelse. Denne boken løfter fram temaer som på forskjellig måte kan bidra til å gi utviklingshemmede flere muligheter for økt innflytelse og autonomi .


Forfatterne presenterer teoretisk forståelse og forskning som viser hvilke utfordringer utviklingshemmede møter når de, på samme måte som mennesker uten en kognitiv funksjonshemming, ønsker innflytelse og autonomi i eget liv.

Sentrale temaer er:
" identitet
" selvfølelse
" iscenesettelsen av "den andre"
" sosiale konstruksjoners makt
" sosiale nettverk
" arbeid og samfunnsdeltakelse
" tjenesteyterens makt over selvbestemmelsen
" å "oversette" andres behov og meninger
" normalitet og avvik

Forfatterne henvender seg til yrkesgrupper som møter utviklingshemmede i hverdagslivet.

Turid Helene Bjørnrå erCand.san. og høgskolelektor ved Høgskolen i Harstad, vernepleierutdanningen. Willy Guneriussen er Professor og, dr.philos ved Institutt for Sosiologi, Universitetet i Tromsø og Professor II ved Høgskolen i Harstad. Viktor Sommerbakk er Førstelektor ved Høgskolen i Harstad, vernepleierutdanningen. M.S. (1989) og ph.d. (1994) fra University of Oregon fra avdelingen Educational Policy and Management.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013275
  • Publication date: 17.09.2008
  • Book group: 213

Willy Guneriussen

4/16/2015 ACONLA: Willy Guneriussen (f. 1949). Professor Dr.Philos. Institutt for Sosiologi, Universitetet i Tromsø; Leder av universitetets flerfaglige forskerskole CEPIN. Professor II ved Høgskolen i Harstad.
More about the author

Viktor Sommerbakk

Viktor Sommerbakk (f. 1948). Førstelektor ved Høgskolen i Harstad, vernepleierutdanningen. M.S. (1989) og Ph.D. (1994) fra University of Oregon fra avdelingen Educational Policy and Management.
More about the author

Turid Helene Bjørnrå

Turid Helene Bjørnrå (f. 1953). Cand. San. Høgskolelektor ved Høgskolen i Harstad, vernepleierutdanningen.
More about the author