Choose format

In stock
NOK 419

Uventet og ubedt

Paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro
De finnes midt iblant oss - i Norge, i 2013. De fleste av dem lever og virker uten å vekke oppmerksomhet, uten å fortelle om det i aviser og sensasjonsmedier, og uten at det blir til egne tv-programmer, som gjør det de har opplevd til noe eksotisk, spesielt og underholdende. Vi snakker om mennesker med erfaringer som man kan kalle ikke-hverdagslige, ekstraordinære; eller, med et mer ladet ord: paranormale.
Erfaringene kan være noe som skjer eller kommer til helt uten at det er på deres eget initiativ, og derfor fremstår som uventet eller ubedt: Helbredelse uten hjelp av legevitenskap, erfaringer av dødes nærvær, uro i hus, visjoner av engler, og av andre skikkelser. Noen ganger er dette skremmende, og andre ganger til trøst. Alt dette finnes i Norge i dag, i det moderne, sekulariserte og opplyste samfunnet vi lever i. Det skjer med alle typer mennesker: med professorer og fyrvoktere, med leger og sekretærer, med prester og prinsesser. Det skjer med mennesker som har, eller har hatt, kristen tro, og ikke bare i det 'alternativreligiøse feltet'. Dette krever at vi tenker på nytt om forholdet mellom tradisjonell religion og slike erfaringer. Denne boken løfter frem utfordringene slike erfaringer representerer for fag som vanligvis har forvaltet dem: teologi, religionsvitenskap og etnologi.

Henriksen og Pabst har intervjuet et utvalg vanlige nordmenn om deres opplevelser og erfaringer, både om deres såkalt 'paranormale' opplevelser og om reaksjonene de har møtt hos sine nærmeste, sine bekjente, i menigheten eller på jobben. De har særlig lagt vekt på å formidle dette i et språk som tar erfaringene på alvor, som ikke harselerer eller stiller seg til doms over fenomener de intervjuede opplever som sanne. Samtidig finner de gode og faglige begreper og perspektiver på disse fenomenene, slik at ulike fagfelt, journalister og debattanter forhåpentligvis kan nærme seg dette religiøse feltet på en åpen og utforskende måte.

«Dette er en svært interessant og relevant bok. Den er lettlest, grundig, og spennende i kraft av det pirrende ved historiene som fortelles, og den teoretiske drøftingen av tolkningene. Viktigst er det at den gir oss ny kunnskap om tabubelagte fenomener i den menneskelige sfære akademikere tradisjonelt ser ut til å sky.»
Ragnhild Fjellro i Forskerforum

«(...) «Uventet og ubedt» er en interessant studie av et interresant fenomen. Den bør kunne vekke interesse i både teologiske og religionsvitenskapelige miljøer, så vel som i kulturfagene for øvrig.»
Siv Ellen Kraft i Teologisk tidsskrift

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021553
  • Publication date: 01.02.2013
  • Book group: 227

Jan-Olav Henriksen

Jan-Olav Henriksen er dr.theol. og dr. philos., og professor i systematisk teologi (religionsfilosofi) ved Det teologiske Menighetsfakultet.
Jan-Olav Henriksen er dr.theol. og dr. philos., og professor i systematisk teologi (religionsfilosofi) ved Det teologiske Menighetsfakultet.
More about the author

Kathrin Pabst

Kathrin Pabst er etnolog og konservator NMF ved Vest-Agder-museet Kristiansand og leder for faggruppe-forskning ved Vest-Agder-museet.
More about the author