Choose format

In stock
NOK 279

VAKSINEN. Mot frykt, terror og rasisme

«Her er fare nå. Derfor har jeg skrevet vaksinen mot den epidemi av fremmedfrykt og kynisme som truer Norge». Slik begrunner Fugelli sin nye bok.
Terrorhandlinger og flyktningkrisen har skapt en tilspisset offentlig debatt. I en tid der vi bør stå sammen, gjør vi det motsatte. Vi lar frykten for det fremmede overskygge nyansene. Rasismen får gro i et politisk klima som splitter befolkningen i «oss» og «de andre».

Per Fugelli vil samle den norske flokken: Våre nye landsmenn må godta de norske grunnverdiene. Samtidig må vi la være å mistenkeliggjøre «de fremmede».

Boken er dedikert det store flertallet som vil hverandre vel, uansett gud og hud.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027296
  • Publication date: 15.08.2016
  • Book group: 310
Per Fugelli

Per Fugelli

Per Fugelli (1943-2017) var professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Som folkeopplyser og debattant gjennom flere tiår har han i særlig grad vært et talerør for svake gruppers situasjon og synspunkter. Han har lagt vekt på å identifisere krefter, både i og utenfor helsetjenesten, som kan true befolkningens helse og velferd. I forskning, undervisning og formidling har han vært opptatt av hvordan fordeling av makt og goder påvirker menneskenes helse. Det dreier seg ikke bare om makt og goder i økonomisk forstand, men også om å skape og dele verdier som trygghet, verdighet og frihet. Med bøkene «Rød resept, «0-visjonen», «Nokpunktet» og «Døden, skal vi danse?» har han bidratt til refleksjon om forutsetninger som fremmer folkehelsen.
More about the author