Choose format

In stock
NOK 399

Variasjon og dialog

Perspektiver på Psykisk Helsearbeid
I april 2004 ble Tidsskrift for psykisk helsearbeid lansert, og med det fikk fagfeltet en ny og viktig arena for faglitterær publisering og meningsytring. Denne boken springer ut av erfaringene med tidsskriftet og bygger videre på de tradisjoner og perspektiver som har utviklet seg i redaksjonen gjennom de første fem årene.
Redaksjonen har hele tiden arbeidet ut fra et ønske om å få brukerne og praktikerne i tale, og stimulere til en systematisering og utvikling av den praksisnære kunnskapen. Oppmerksomheten har særlig vært rettet mot arbeidet i kommunene og mot å styrke og forankre brukerperspektivet i psykisk helsearbeid.

Boken har 30 kapitler fordelt på 5 deler: 1) Bruker- og pårørende perspektiver, 2) Praktikernes perspektiver, 3) Forskningsperspektiver, 4) Utdanningsperspektiver og 5) Politiske perspektiver. Denne inndelingen er et forsøk på å strukturere mangetydigheten og vise fem forskjellige utgangspunkt for å forstå og beskrive psykisk helsearbeid. Bokens redaktører starter hver del med en kort introduksjon, eller en metatekst, og håper dette bidrar til å gjøre boken både spennende, leseverdig og lærerik.
_________________________

«Jeg mener bokas målsetting på mange måter er nådd. De mange ulike stemmer blir hørt og lest. Dette er en bok som engasjerer. » Anne-Lill Haabeth i Sykepleien.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015422
  • Publication date: 21.02.2011
  • Book group: 213

Anders Johan W. Andersen

More about the author

Bengt Eirik Karlsson

Bengt E. Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.
More about the author