Choose format

In stock
NOK 439

Varsling

Med utgangspunkt i helsetjenesten
Med egen varslingssak fra 2014 som bakteppe belyser Målfrid J. Frahm Jensen varsling i offentlig sektor på prinsipielt grunnlag.

Vi får innblikk i to konkrete pasienthistorier som dannet grunnlaget for Frahm Jensens varslinger til tilsynsmyndighetene. Frahm Jensen beskriver det dilemmaet hun kjente på ved å varsle og de gjengjeldelsene hun ble utsatt for. Hun beskriver også medias rolle underveis.

Målfrid J. Frahm Jensen har fått med seg fem andre fagpersoner som skriver hvert sitt kapittel. Jurist Olav Molven, journalist Ellen Ophaug, organisasjonspsykolog og jurist Jan Gunnar Kaaresen, advokat Kari Breirem og advokat Jon Wessel-Aas skriver om temaet varslingsplikt og pasientsikkerhet, innsynsrett og forvaltning, arbeidsmiljø og -kultur, ytringsfrihet og manglende varslervern.

Det er grunn til å tro at prosessen som varslere utsettes for, er ganske lik uansett hvilken sektor varselet kommer i; helse- og omsorgstjenestene, justis- og politietaten, innen utdanning eller i en annen offentlig sektor.

Boken er aktuell som utgangspunkt for undervisning ved helse- og sosialutdanningene. Boken egner seg også for ledere på ulike nivåer.

«Vi er mange som kan havne i situasjoner der det er behov for å varsle. Da er det mange forhold en skal ta stilling til og sikkert mange spørsmål som vil dukke opp underveis. Denne boken belyser viktige sider i slike saker og gjør deg trolig bedre rustet samtidig som den advarer mot svakhetene i dagens system.»
Nils Kristian Klev, Tidsskrift for «Den norske legeforeningen» 4, 2021

«Denne boken bør alle som er opptatt av ytringsfrihet, varsling og varslervern lese.»
Rolf Magnus Grung, vernepleier.no

«Ytterst velskrevet og engasjerende bok om hva som kan skje hvis du varsler i psykisk helsevern.»
Odd Volden, Mad i Norway

«Dette er en bok som nok mange vil ha problemer med å legge til side før en er kommet til siste side [...] Boken anbefales.»
Eli Berg, Utposten 4, 2020

«Viktig om varsling ... Kanskje kan Frahm Jensens erfaringer bidra til å minske gapet mellom liv og lære, slik at helsepersonell kan tørre å si fra at noe er galt, uten å være redd for represalier fra arbeidsgiver. Det er viktig.»
Cecilie Ann Molvik Markvoll, sykepleien.no

«Hei Målfrid. Jeg er sykepleier og en varsler, og jeg vil takke deg for boka Varsling, du skal vite at den har hjulpet meg, jeg bruker den aktivt som støtte, for det er jo sånn at jeg står alene, selv om jeg har hjelpere i form av fagforening og advokat. Jeg synes også at det er betenkelig at jeg kjenner meg så godt igjen i det du skriver, du setter ord på det jeg føler og opplever, fysisk og psykisk. Boken din har vært og er en god støtte for meg.»
Trude Sundvall Arnesen, Sykepleier og varsler

«Det er Frahm Jensens grundige framstillinger av sin egen varslingssak, i boka kalt «Målfrid-saken», som etter min oppfatning gjør at boka skiller seg ut som en viktig fagbok. [...] Fordi boka belyser viktige verdispørsmål og prinsipielle problemstillinger om ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, samt spørsmål rundt erfaringskonsulenters rolle, bør den være obligatorisk lesestoff for ansatte og ledere i helsetjenestene, studenter og tillitsvalgte i brukerorganisasjonene.»
Arve Almvik, NAPHA

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035345
  • Publication date: 30.03.2020
  • Book group: 213

Målfrid J. Frahm Jensen

More about the author

Målfrid J. Frahm-Jensen

Målfrid J. Frahm Jensen er hjelpepleier, lyriker og forfatter. Frahm Jensen var erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus fra 2009 til 2015. Hun har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter og for ytringsfrihet innen psykisk helsefeltet. I 2015 ble hun tildelt Tabuprisen og Ytringsfrihetsprisen for sitt arbeid.
More about the author