Choose format

In stock
NOK 349

Veier til fremragende lærerutdanning

Denne boka bidrar til utvikling av en forskningsbasert og praksisnær lærerutdanning som utdanner profesjonelle lærere til grunnskole og videregående skole.

Antologien samler og oppsummerer en del av den verdifulle kunnskapsproduksjonen som foregår i lærerutdanningsfeltet. Den ønsker å inspirere til erfaringsutveksling og produktive og fremtidsrettede endringer innenfor en utdanning som er i rivende utvikling i møte med kunnskapssamfunnet.

Boka er et resultat av det vitenskapelige arbeidet tilknyttet ProTed, Norges første Senter for fremragende utdanning (SFU). Bidragene er skrevet av lærerutdannere og forskere ved Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet.

Ulrikke Rindal er førsteamanuensis tilknyttet ProTed i Oslo. Andreas Lund og Rachel Jakhelln er ledere for ProTed i henholdsvis Oslo og Tromsø.


«ProTed gir med denne boken et viktig bidrag til et nytt kunnskapsgrunnlag som fremtidens lærerutdanning kan bygge på.»
Fra epilogen av Sten Ludvigsen, leder i NOU-utvalget Fremtidens skole.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215048154
  • Publication date: 12.09.2020
  • Book group: 893

Rachel Jakhelln

More about the author

Ulrikke Rindal

Ulrikke Rindal is Associate Professor of English didactics at the Department of Teacher Education and School Research at the University of Oslo. Her research interests relate mainly to sociolinguistic aspects of learning and teaching English, focusing specifically on oral communication. Her current research is concerned with attitudes towards non-native spoken English, and quality English teaching using video-observation data.​
More about the author