Choose format

In stock
NOK 299

Verdibasert ledelse

2. utgave
Verdier ligger til grunn for all menneskelig atferd, på godt og vondt. De utgjør kulturen i organisasjoner og er kritiske for kommunikasjon og samspill.

Verdier både gir og fratar ledere makt og innflytelse. Denne boken besvarer sentrale spørsmål knyttet til bruk av verdier som lederverktøy:
- Hva er egentlig verdier?
- Hva er verdibasert ledelse?
- Kan verdibasert ledelse erstatte målstyring og regelstyring?
- Hvilke betingelser må være til stede for at verdier kan brukes som lederverktøy?

Denne andre utgaven er nesten helt nyskrevet. I tillegg til å være faglig og pedagogisk oppdatert, har forfatteren gått mer rett på sak og mye av beskrivelsen av tradisjonelle ledelsesteorier er tatt ut. Dette gjør boken enda mer relevant for både studenter og ledere, enten de opererer i privat, offentlig eller frivillig sektor.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215033556
  • Publication date: 01.06.2019
  • Book group: 893

Rudi Kirkhaug

Rudi Kirkhaug er dr. philos. og professor ved UIT, Norges arktiske universitet. Han har i mange år ledet endrings- og utviklingsprosesser i skole, næringsliv og forvaltning. Hans forskning omfatter lederskap og organisering av virksomheter som har gjennomgått store endringsprosesser. Kirkhaug er også mye brukt som foredragsholder.
More about the author