Choose format

In stock
NOK 469

Verdier og valg

- verdibasert beslutningsanalyse i praksis
Viktige valg dreier seg om verdier. Denne boken beskriver valgsituasjoner der verdier står på spill, og presenterer en systematisk beslutningsprosess som både tar hensyn til rasjonalitet og etikk. Boken er av interesse for alle som tar viktige beslutninger der det er kryssende mål.


Boken består av to deler:

Del I strukturerer verdier og diskuterer rasjonalitet og emosjoner. Den presenterer så en systematisk beslutningsprosess i åtte trinn som gjør det mulig å ta hensyn til subjektive preferanser.

Del II beskriver anvendelser innen ulike områder der verdier spiller en fremtredende rolle: bedriftenes samfunnsansvar, miljø, helse og sosial, omsorg og til slutt de valg en domstol tar. Underveis diskuteres rollene til beslutningstagere og interessenter, deres legitimitet og mål, beregning av konsekvenser og holdninger til risiko.

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014104
  • Publication date: 18.05.2009
  • Book group: 212

Fred Wenstøp

Fred Wenstøp er professor i beslutningsanalyse ved Handelshøyskolen BI der han i mange år har vært ansvarlig for grunnkursene i statistikk.
Hans interessefelt er foruten statistikk også strategi og miljøvern.
Fred Wenstøp er cand.real fra Universitetet i Oslo og Ph.D i Management Science fra University of California, Berkeley
More about the author

Knut Lehre Seip

More about the author