Choose format

In stock
NOK 369

Verdsetting av fast eiendom

- en innføring
"Verdsetting av fast eiendom - en innføring" er en lærebok skrevet for alle med interesse for verdsetting av fast eiendom. Hovedmålgruppen er studenter innen eiendom, eiendomsmegling og taksering. Boka er tilpasset studenter på bachelornivå og yrkesaktive med tilsvarende utdanning.

Den første delen av boka gir en innføring i fast eiendom og fast eiendoms spesielle egenskaper i forhold til verdsetting. Deretter går boka igjennom de ulike verdsettingsmetodene. Det legges mest vekt på sammenligningsmetoden, men også inntektsmetoden, gjenanskaffelsesmetoden og andre metoder blir behandlet.

Den andre delen av boka tar for seg verdsetting av de vanligste type eiendommer: Bolig og fritidsbolig, næringseiendom, landbrukseiendom og tomter.

Boka har øvingsoppgaver til hvert kapittel.

Nyttige tilleggsressurser som Excelfiler er tilgjengelig for studenter og forelesere via lenker på venstre side her. Forelesere vil også kunne laste ned PowerPoint-presentasjoner og løsningsforslag til oppgavene samme sted.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215045542
  • Publication date: 27.04.2020
  • Book group: 893

Sølve Bærug

Sølve Bærug er dr.scient i eiendomsfag fra Norges landbrukshøgskole, og arbeider som førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU) i Ås, og for Eiendomsverdi AS. Han har mer enn 25 års erfaring i undervisning i verdsetting ved universiteter og høgskoler i Norge, og holder en rekke etterutdanningskurs.
More about the author