Choose format

NOK 529

Vernepleiefaglig teori og praksis

- sosialfaglige perspektiver

Detailed information

  • Pages: 328
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215017990
  • Publication date: 02.11.2011
  • Book group: 213
Denne boken henvender seg først og fremst til bachelorstudenter i vernepleie og tar for seg den sosialfaglige delen av vernepleie.
Vernepleie er et ungt fag, og forfatterne ønsker å bidra til fagutvikling ved å presentere nye fagbegreper og videreutvikle etablerte modeller og arbeidsformer.

Her synliggjøres vernepleiefaglig praksis overfor voksne personer med funksjonsnedsettelser som psykisk utviklingshemning, døvblindhet, multifunksjonshemming, alvorlig psykisk lidelse, rusvansker og autisme, med særlig fokus på hverdagsliv. Hjelp til funksjon og mestring, selvstendighet og deltakelse kan like gjerne handle om å bidra til å endre folks omgivelser som å utvikle det de selv kan og klarer. Forfatterne viser at vernepleie krever både generell fagkunnskap, ferdigheter i kunnskapsutvikling, analytisk evne, faglig skjønn og kritisk refleksjon.

Boken er pedagogisk bygget opp, med spesifiserte læringsmål til hvert kapittel. Utfordrende teori gjøres tilgjengelig og lettfattelig gjennom praksisnære fortellinger.

Foruten redaktørene er bokens bidragsytere Leif Kåre Fjelde, Kirsten Kvitvær Leidland, Lars-Ove Nordnes, Jan Christian Olsen, Dagrunn Sømme og Nina Thorbjørnsen.

Sølvi Linde

Sølvi Linde er vernepleier og førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og inkludering. Hun har skrevet flere artikler og bøker om miljøarbeid.
More about the author

Thomas Owren

Thomas Owren er vernepleier og stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet.
More about the author