Choose format

In stock
NOK 529

Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene

Hva slags vitenskapelighet trenger profesjonsutøvere? Boken belyser forholdet mellom forskning og vitenskapelighet på den ene siden og profesjonskompetanse, praksis og erfaringskunnskap på den andre siden.

Forfatterne viser at det er et behov for å diskutere spørsmål knyttet til nye kunnskapsformer, kunnskapsforståelse og forskning på profesjonene relatert til profesjonspraksis, for eksempel spørsmål om dannelse og utvidede fagfellesskap mellom Universitets- og høgskolesektorens fagansatte og praktiserende profesjonsutøvere.

Hvordan kan disse fagmiljøene samspille og hvordan samspiller de faktisk i profesjonsutøvernes og profesjonsforskernes faglighet? Antologien vil presentere og behandle ulike kunnskapsteoretiske og metodologiske posisjoner.

Hanne Christensen, Olav Eikeland, Ellen Beate Hellne-Halvorsen og Inger Marie Lindboe er bokas redaktører. Øvrige bidragsytere er Vibeke Bjarnø, Ingrid A. Danbolt, Jeanette Helleberg Dybvik, Tona Gulpinar, Leif Hernes, Hilde Hiim, Søren Buhl Hornskov, Vibe Larsen, Hanne Møller, Trine-Lise Offergaard, Finn Daniel Raaen, Lars Reinholdtsen, Vibeke Schrøder, Eva Schwencke, Charlotte Krog Skott, Signe Hvid Thingstrup og Kirsten E. Thorsen.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028644
  • Publication date: 13.04.2018
  • Book group: 215

Hanne Christensen

More about the author

Inger Marie Lindboe

More about the author

Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Ellen Beate Hellne-Halvorsen er førstehøgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i norsk og norsk som andrespråk og har ledet et europeisk prosjekt om integrering av tospråklige studenter i høyere utdanning. Ellen Beate Hellne-Halvorsen har undervist l mange år ved videregående skole og høgskole, og har utviklings- og forskererfaring innenfor feltet norsk som andrespråk_og skrivedidaktikk. Hun er medforfatter av norskverkene Tekst og Tanke og Epos.
More about the author