Choose format

In stock
NOK 239

Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora

Tekstsamling
Innføring i en rekke grunnleggende problemstillinger i etikk og vitenskapsteori for samfunnsfag og humaniora. Skreddersydd Ex.Fac. ved HSL-fakultetet ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Temaene som tas opp, er:

* Hva vitenskapelig forklaring er og ulike typer vitenskapelige forklaringer
* Om samfunnsfenomener bør forklares som et resultat av enkeltindividers handlinger (individualisme) eller ut fra strukturelle forhold i samfunnet (holisme).
* Hermeneutikk som en metode for fortolkning i ulike fag.
* De etiske forpliktelsene en forsker har overfor samfunnet og overfor vitenskapen selv.

Boken dekker deler av pensum i Examen Facultatum ved HSL-fakultetet ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Sigurd Tønnessen står bak tekstutvalget. Han er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges Arktiske Universitet og emneansvarlig for Examen Facultatum ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Bidragsytere er Eivind Balsvik, Nils Gilje, Harald Grimen, Willy Guneriussen og Per Arne Tufte.

Detailed information

  • Pages: 122
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035093
  • Publication date: 28.06.2019
  • Book group: 217

Sigurd Tønnessen

SIGURD TØNNESSEN (f. 1973) har ph.d. i filosofi og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges Arktiske Universitet. Han forsker på vitenskapsfilosofi og er emneansvarlig for Examen Facultatum ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). Tønnessen underviser hovedsaklig i ExFac, ExPhil og gir PhD-kurs i vitenskapsteori og etikk.
More about the author