Velg format

kr 399

Endring, organisasjonsutvikling og læring

Organisasjoner påvirkes av mange krefter og endres og utvikles hele tiden. Derfor er det viktig å forstå og ta kontroll over disse prosessene.
- Endringer er nødvendige, men krever kunnskaper for å unngå at de utmatter organisasjonen.
- Organisasjonsutvikling kan redusere behovet for endringer samt øke effektiviteten og bedre arbeidsmiljø, men utfordrer tradisjonelle tenkemåter.
- Læring i organisasjoner er en betingelse for å lykkes med endring og organisasjonsutvikling, men er sosialt og pedagogisk utfordrende.

Boken henvender seg til studenter på bachelor- og masternivå i fagfeltet organisasjon og lederskap, samt ledere i privat, offentlig og frivillig sektor.

"Rudi Kirkhaug har skrevet en glimrende oppsummering av sentrale arbeider og trender innen endring, organisasjonsutvikling og læring. Boken er forbilledlig klar, og den er nyskapende i måten som de tre begrepene knyttes sammen på"
Tor Hernes, professor i organisasjonsteori ved Copenhagen Business School
og professor II ved Høgskolen i Sørøst-Norge

"Med denne tredje boken i lederskapstriologien tar professor Kirkhaug for seg tidsaktuelle og allestedsnærverende temaer. Sammen med "Lederskap" (2015) og "Verdibasert ledelse" (2013) tilbys både studenter og praktikere en unik og helhetsorientert innføring i lederskapsverdenen"
Stig Næsh, administrerende direktør i Lufttransport AS.

Informasjon om boka

  • Sider: 216
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028484
  • Utgivelsesdato: 03.04.2017
  • Bokgruppe: 212

Rudi Kirkhaug

Rudi Kirkhaug er dr. philos. og professor ved UIT, Norges arktiske universitet. Han har i mange år ledet endrings- og utviklingsprosesser i skole, næringsliv og forvaltning. Hans forskning omfatter lederskap og organisering av virksomheter som har gjennomgått store endringsprosesser. Kirkhaug er også mye brukt som foredragsholder.
Mer informasjon om forfatteren