På lager
kr 459

Endringsledelse i et strategisk perspektiv

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215009995
  • Utgivelsesdato: 03.08.2007
  • Bokgruppe: 212
I en verden i rask utvikling er utøvelse av endringsledelse blitt avgjørende for å sikre en organisasjons eksistensbetingelse.
Det stilles krav til ledelsen i virksomheter om å utvikle endringskompetanse og repertoaret av endringsstrategier. For organisasjoner er evnen til å endre avgjørende for å kunne håndtere blant annet nye krav og betingelser i omgivelsene. Men alle endringer som gjennomføres -enten de er rettet mot å tilpasse organisasjonen til nye rammebetingelser, skape bedre lønnsomhet for eierne eller bedre produkter for kundene - skal settes inn i et overordnet strategisk perspektiv.

I denne boken gir forfatterne en tverrfaglig og oppdatert presentasjon av endringsledelse og endringsstrategier. Boken består av fire deler:
DEL I: Endringsledelse i et teoretisk perspektiv
DEL II: Endringskrefter og endringskraft
DEL III: Endringsstrategier
DEL IV: Integrert endringsledelse

Boken henvender seg i første rekke til studenter, men er også høyaktuell for praktikere som vil få en dypere innsikt og forståelse for endringer i organisasjoner.

Erik Johnsen

Professor Erik Johnsen er tilknyded Handelshøjskolen ved Universitetet i København.
Mer informasjon om forfatteren

Jan Ole Vanebo

Jan Ole Vanebo, Ph.D., er professor i ledelse og økonomistyring ved Nord universitet og professor II i ledelse ved Politihøgskolen i Oslo. Han har lang forsknings- og undervisningserfaring fra offentlig sektor, og han har skrevet en rekke bøker om ledelse og økonomistyring for offentlig sektor.
Mer informasjon om forfatteren

Stein Jonny Valstad

Stein Jonny Valstad er førsteamanuensis ved høyskolen i Nord-Trøndelag.
Mer informasjon om forfatteren

Tor Busch

Tor Busch er professor ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Han er utdannet siviløkonom og dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Busch har lang og omfattende undervisningserfaring. Han har publisert en lang rekke vitenskapelig artikler og skrevet mange fagbøker. Han har i tillegg jobbet som rådgiver overfor næringsliv og forvaltning.
Mer informasjon om forfatteren