Velg format

På lager
kr 499

Endringsledelse i et strategisk perspektiv

I en verden i rask utvikling er utøvelse av endringsledelse blitt avgjørende for å sikre en organisasjons eksistensbetingelse.
Det stilles krav til ledelsen i virksomheter om å utvikle endringskompetanse og repertoaret av endringsstrategier. For organisasjoner er evnen til å endre avgjørende for å kunne håndtere blant annet nye krav og betingelser i omgivelsene. Men alle endringer som gjennomføres -enten de er rettet mot å tilpasse organisasjonen til nye rammebetingelser, skape bedre lønnsomhet for eierne eller bedre produkter for kundene - skal settes inn i et overordnet strategisk perspektiv.

I denne boken gir forfatterne en tverrfaglig og oppdatert presentasjon av endringsledelse og endringsstrategier. Boken består av fire deler:
DEL I: Endringsledelse i et teoretisk perspektiv
DEL II: Endringskrefter og endringskraft
DEL III: Endringsstrategier
DEL IV: Integrert endringsledelse

Boken henvender seg i første rekke til studenter, men er også høyaktuell for praktikere som vil få en dypere innsikt og forståelse for endringer i organisasjoner.

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215009995
  • Utgivelsesdato: 03.08.2007
  • Bokgruppe: 212

Erik Johnsen

Professor Erik Johnsen er tilknyded Handelshøjskolen ved Universitetet i København.
Mer informasjon om forfatteren

Jan Ole Vanebo

Jan Ole Vanebo, ph.d., er professor emeritus i ledelse og økonomistyring ved Nord Universitet. Han har lang erfaring som rådgiver overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Vanebo har også lang undervisningserfaring og et omfattende forfatterskap innenfor økonomi og ledelse.
Mer informasjon om forfatteren

Stein Jonny Valstad

Stein Jonny Valstad er førsteamanuensis ved høyskolen i Nord-Trøndelag.
Mer informasjon om forfatteren

Tor Busch

Tor Busch, dr.oecon. er professor emeritus ved NTNU. Han har forsket på og undervist i ledelse og økonomistyring for offentlig sektor ved NTNU Handelshøyskolen gjennom hele karrieren. Busch har også et omfattende forfatterskap innenfor økonomi og ledelse.
Mer informasjon om forfatteren