Velg format

På lager
kr 899

Erstatningsrett

en lærebok. 3. utgave
Erstatningsrett - en lærebok er en bred fremstilling av norsk erstatningsrett og beskriver samtidig erstatningsrettens internasjonalisering. Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens to hovedspørsmål: Foreligger det erstatningsansvar? Og i så fall, hvor langt rekker ansvaret? Fremstillingen omfatter både det privatrettslige og offentligrettslige erstatningsansvaret. Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling samt reglene om skadelidtes medvirkning, lemping og solidaransvar. Både personskader, tingsskader og rene formueskader behandles.

Denne tredje utgaven er oppdatert med en rekke nye høyesterettsavgjørelser, nyere juridisk teori og sentrale lovendringer. Boken er også ajourført med EØS-rettslige kilder og menneskerettslige kilder.

Det er lagt vekt på å gi boken en pedagogisk innretning, blant annet ved en rekke instruktive figurer og tabeller.

Boken er velegnet som lærebok for juridiske studenter, men vil også være nyttig for dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrett.

Informasjon om boka

  • Sider: 528
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215066219
  • Utgivelsesdato: 01.12.2023
  • Bokgruppe: 211

Morten Kjelland

Morten Kjelland er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han ble i 2008 dr. juris på avhandlingen «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten», og har utgitt flere bøker og artikler innen erstatningsrett. Kjelland har også vært fagsekretær for Personskadeerstatningsutvalget (NOU 2011: 16).
Mer informasjon om forfatteren