Velg format

På lager
kr 539

Et kunnskapsbasert Norge

Informasjon om boka

  • Sider: 392
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215018553
  • Utgivelsesdato: 13.01.2012
  • Bokgruppe: 222
Hva skal vi leve av når oljen en gang tar slutt? Hvordan kan norske bedrifter hevde seg på internasjonale markeder når vi har verdens høyeste kostnadsnivå? Hvordan kan norske regioner blir attraktive for internasjonale bedrifter i konkurranse med Asia og resten av verden?
Dette er blant spørsmålene som besvares i "Et kunnskapsbasert Norge". Boken gir en strategisk analyse av Norge som næringslivsnasjon. Den bygger forskningsprosjektet av samme navn.

Boken henvender seg til ledere, politikere og alle som har interesse for næringsliv og næringslivsutvikling. I boken analyseres fremtidsutsiktene for 13 ulike næringer, og forfatterne kommer med forslag til en ny kunnskapsbasert næringspolitikk. Handlingsrommet er kanskje størst nettopp nå når resten av Europa er rammet av en dyp finanskrise.

«Jeg gleder meg til å lese boka. Dette blir en inspirasjon for næringspolitikken i mange år framover. [...] Jeg er helt sikker på at dette, både i regjeringsapparatet, i næringslivet, i Stortinget og alle som er interessert i næringspolitikk, vil bli et veldig nyttig bidrag.»
Næringsminister Trond Giske

Amir Sasson

Amir Sasson (L.L.B., University of Liverpool, MSc, PhD Handelshøyskolen BI) er professor ved Handelshøyskolen BI, hvor han forsker og underviser på strategi og ledelse. Han har tidligere vært førsteamanuensis ved University College Dublin og gjesteforsker ved Stanford. Hans forskning har blitt publisert i mange ledende ledelsestidsskrifter og hans engasjerende foredragsstil har gitt han mange oppdrag som foredragsholder.
Mer informasjon om forfatteren

Torger Reve

Torger Reve (PhD Northwestern University, USA) er Wilh. Wilhelmsen professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI hvor han også har vært rektor i to perioder. Han har tidligere vært professor ved Norges Handelshøyskole og adm.dir. ved Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF), og han har også vært gjesteforsker ved Stanford, Harvard og University of North Carolina, USA og ved Hitotsubashi, Japan, Nanyang, Singapore og Fudan, Kina. Han har utgitt mange internasjonale forskningsartikler og bøker, sitter i flere styrer og er en mye brukt foredragsholder.
Mer informasjon om forfatteren