Velg format

Kommer for salg
14.03.2024
kr 599

Etterretningsanalyse i politiet

Etterretningsanalyse i politiet er en fagbok for dem som skal drive med, eller har behov for å kjenne til, dette fagfeltet. Norsk politi har siden tusenårsskiftet blitt utviklet i retning av å bli mer kunnskapsstyrt og orientert mot forebyggende strategier. Etterretningsfaget, og særlig etterretningsanalyse, har en sentral plass i dette arbeidet.

Boken tar høyde for at etterretningsanalyse ikke er et ferdigutviklet fag i politiet. Etaten har likevel kommet såpass langt at det er på tide å gjøre opp status og beskrive god praksis og problemstillinger som er sentrale for faget, samt undersøke hvordan faget burde utvikles videre.

Boken er en artikkelsamling med bidrag fra både praksisfeltet og akademia. Redaktører er Espen Bjella Unneberg, Pia Jansen og Otto Trønnes, som alle har lang erfaring med praktisk etterretningsanalysearbeid og etterretningsfaglige problemstillinger.

Informasjon om boka

  • Sider: 304
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215061078
  • Utgivelsesdato: 14.03.2024
  • Bokgruppe: 214

Espen Bjella Unneberg

Mer informasjon om forfatteren

Pia Therese Jansen

Pia Therese Jansen jobber som Leading Advisor Security i Equinor. Hun har også en førsteamanuensis II­-stilling på Politihøgskolen, hvor hun forsker og underviser på etterretning. Tidligere har hun ledet 25. juni-utvalget, jobbet på Forsvarets Høgskole og i E­-tjenesten. Hun har en doktorgrad fra University of St. Andrews hvor hun forsket på terrorisme.
Mer informasjon om forfatteren

Otto Trønnes

Otto Trønnes begynte å jobbe i Oslo politidistrikt i 2015. Han har blant annet vært fagansvarlig etterretning og avsnittsleder ved analyseavsnitt. Han har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU. Han har tidligere jobbet med taktisk militær etterretning både i Norge og i utenlandstjeneste.
Mer informasjon om forfatteren