Velg format

På lager
kr 399

Europeisk didaktikk

Tenkning og viten
Historien er viktig for å forstå feltet slik det fremtrer i dag. Denne boka gir derfor en forståelse av den grunnleggende tenkning og viten som europeisk didaktikk representerer.
Boka tar for seg europeisk didaktikk med hovedvekt på den tenkning og viten som ligger til grunn. Didaktikk er forstått både som profesjonsteori til bruk i lærerutdanning, forvaltning og skole og som forskningsfelt. Det er lagt vekt på det mangeartede, sammensatte og komplekse ved didaktikk, slik didaktikk framstår innen ulike didaktiske miljøer.

Professor Gundem gir en innsikt i den grunnleggende tenkning og viten som europeisk didaktikk representerer. Derfor handler boka om historiske røtter fra den gang de første lærebøkene i didaktikk ble skrevet. Den handler også om kunnskapsforståelser og hvordan påvirkninger skjer, både mellom angloamerikansk og europeisk tenkning og mellom allmenndidaktikk og fagdidaktikk og andre spesialiserte områder. Det dreier seg ikke minst om å identifisere ulike påvirkningsretninger med ulik påvirkningsgrad.

De didaktiske miljøene i Norge og ellers i Europa er mangeartede og komplekse og skjuler ulike typer didaktikk som igjen fremstår som ulike sammensatte fenomen. Dette er også forsøkt berørt og drøftet ikke minst gjennom problematisering av disse innbyrdes forholdene.

Blant emnene som forfatteren tar opp er didaktisk analyse, didaktiske modeller, didaktisk forskning, forholdet pedagogikk - didaktikk - fagdidaktikk og forholdet didaktikk - curriculum.

En viktig bok for masterstudenter i pedagogikk, didaktikk og fagdidaktikk. Den kan også være av interesse for andre som er opptatt av temaet, som doktorgradsstudenter, bachelorstudenter og studenter i lærerutdanningen.

Informasjon om boka

  • Sider: 112
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017709
  • Utgivelsesdato: 06.04.2011
  • Bokgruppe: 215

Bjørg Brandtzæg Gundem

Dr.philos. Bjørg Brandtzæg Gundem er professor emeritus fra Pedagogikk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Didaktikk og læreplan har vært hennes forsknings- og undervisningsområder. Innen disse feltene har hun skrevet flere bøker, publisert mange artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter og gitt bidrag til internasjonale leksika ¿ det siste i Encyclopedia of Curriculum Studies (Los Angeles: Sage 2010).
Mer informasjon om forfatteren