Velg format

På lager
kr 559

Europeisk integrasjon

Økonomi og politikk
Europeisk og global økonomisk integrasjon har ført til historisk høy økonomisk vekst og velstand i store deler av verden. Den har endret handlingsrom for enkeltindivider, bedrifter, regioner og land og gitt nye muligheter for mange - men også utfordringer og problemer som kan være krevende å håndtere og som ikke er ønskelig for alle.
Denne boken drøfter integrasjonen med utgangspunkt i økonomisk analyse i flerfaglig kombinasjon med politisk drøfting. Den gir et teorigrunnlag og et empirisk bakteppe for internasjonal handel og finans og diskuterer de europeiske og globale regimene som er laget for å forvalte den internasjonale økonomien. Den viser hvordan integrasjonen fører til økonomisk vekst, gjensidig avhengighet og omfordeling av inntekt og makt. Boken drøfter også hvordan nasjonal politikk blir mer lik på tvers av land og påvirker handlingsrom for stater, bedrifter og personer. Det fokuseres særlig på EU/EFTA-området - men med blikk på samspillet med den globale økonomien, og relasjonene til Russland.

Informasjon om boka

  • Sider: 480
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028293
  • Utgivelsesdato: 23.04.2018
  • Bokgruppe: 214

Ole Gunnar Austvik

Ole Gunnar Austvik er professor ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer, og har arbeidet særlig med politisk økonomi, energipolitikk og europeisk integrasjon. Han har jobbet ved bl.a. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå.

Austvik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, er Master in Public Adminstration (MPA) fra John F. Kennedy School of Government, Harvard University, og er master i samfunnsøkonomi (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo. Blant viktige forskningsområder inngår: Samspillet mellom nasjonal og internasjonal politikk, internasjonal økonomi, fellesmarkedet og økonomisk og politisk utvikling i EU, petroleumsøkonomi og -politikk. Austvik er utnevnt til Senior Fellow ved Mossavar-Rahmani Center for Business and Government (M-RCBG) ved Harvard Kennedy School. Web: www.oga.no.
Mer informasjon om forfatteren