Velg format

På lager
kr 439

Familien - pluss én

Innføring i familieterapi. 2. utgave
Dette er en grundig innføringsbok i familieterapi og familieteori. Den presenterer bredden i den delen av familietrapifeltet som bygger på systemteori, kommunikasjonsteori og postmoderne filosofi.
Boken gir en teoretisk framstilling av familieperspektivet og beskriver ulike familieterapeutiske retninger. Innenfor hver terapiretning presenteres også metoder og de kliniske konsekvensene disse får for den profesjonelle helse- og sosialarbeideren.

Boken er rik på eksempler, korte historier og illustrasjoner som utdyper det teoretiske stoffet. I denne utgaven er grunnlagsteorien mer utfyllende. Nasjonale profiler har nyskrevet tekster om fagets store pionerer som bl.a. Minuchin, Haley, White og Watzlawick, noe som sterkt bidrar til bokens innføringsperspektiv.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215003535
  • Utgivelsesdato: 04.06.2004
  • Bokgruppe: 213

Håkon Hårtveit

Håkon Hårtveit er sosionom og høgskolelektor på Familieterapiutdanningen ved Diakonhjemmets høgskole.
Mer informasjon om forfatteren

Per Jensen

Per Jensen er professor i familieterapi på mastergraden i Familieterapi og systemisk praksis på Diakonhjemmet Høgskole.
Mer informasjon om forfatteren