Velg format

På lager
kr 549

Familierett

Familierett

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200129547
  • Utgivelsesdato: 01.12.1999
  • Bokgruppe: 211
Boken behandler den tradisjonelle familieretten som beskriver rettsforholdet mellom ektefeller, foreldre og barn.
Forfatteren tar også opp en rekke emner som går utover den tradisjonelle familieretten og setter den i sammenheng med andre samfunnsmessige problemer som barnemishandling, husbråk og strafferegler i forbindelse med dette. Familiebehandling på sosialkontor og familievernkontor, krisesentre m.v. samt helsevern, barnevern og trygderett blir også omtalt. Samboeres rettslige stilling behandles særskilt.

"Familierett" er i første rekke skrevet som en lærebok og oppslagsbok for studenter i sosialfag og for sosialarbeidere. Den egner seg også godt for andre som i sitt arbeid møter familierettslige problemstillinger.

Olav Molven er førsteamanuensis i juridiske fag ved Diakonhjemmets Høgskolesenter, Forskningsavdelingen. Han har tidligere arbeidet med familierettslige spørsmål, både som advokat og i tilknytning til familievernkontor.

Olav Molven

Olav Molven er førsteamanuensis i juridiske fag ved Diakonhjemmets Høgskolesenter, Forskningsavdelingen. Han har tidligere arbeidet med familierettslige spørsmål, både som advokat og i tilknytning til familievernkontor.
Mer informasjon om forfatteren