Velg format

På lager
kr 569

Familierett

Familierett
Boken behandler den tradisjonelle familieretten som beskriver rettsforholdet mellom ektefeller, foreldre og barn.
Forfatteren tar også opp en rekke emner som går utover den tradisjonelle familieretten og setter den i sammenheng med andre samfunnsmessige problemer som barnemishandling, husbråk og strafferegler i forbindelse med dette. Familiebehandling på sosialkontor og familievernkontor, krisesentre m.v. samt helsevern, barnevern og trygderett blir også omtalt. Samboeres rettslige stilling behandles særskilt.

"Familierett" er i første rekke skrevet som en lærebok og oppslagsbok for studenter i sosialfag og for sosialarbeidere. Den egner seg også godt for andre som i sitt arbeid møter familierettslige problemstillinger.

Olav Molven er førsteamanuensis i juridiske fag ved Diakonhjemmets Høgskolesenter, Forskningsavdelingen. Han har tidligere arbeidet med familierettslige spørsmål, både som advokat og i tilknytning til familievernkontor.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200129547
  • Utgivelsesdato: 01.12.1999
  • Bokgruppe: 211

Olav Molven

Olav Molven er førsteamanuensis i juridiske fag ved Diakonhjemmets Høgskolesenter, Forskningsavdelingen. Han har tidligere arbeidet med familierettslige spørsmål, både som advokat og i tilknytning til familievernkontor.
Mer informasjon om forfatteren