Velg format

På lager
kr 599

Fangenes friheter

Makt og motstand i et norsk fengsel
"Thomas Ugelvik har skrevet den viktigste fengselsstudien på norsk på over femti år". Morgenbladet, 26. aug 2011
Hvordan skaper fanger i fengsel seg friområder, og hvordan opprettholdes de? Og hvordan lager de seg det som er kalt et "eget rom", en arena for individualitet, innenfor en institusjon og et system som i tar utgangspunkt i at alle fanger, som fanger, er like?

Boken handler om det sammenflettede og gjensidig avhengige forholdet mellom makt og frihet. Den er en analyse av hvordan mennesker, konkret og i praksis, forholder seg, tenker, føler og reagerer i møte med makt, og hvilke konsekvenser det får for dem. Med utgangspunkt i et feltarbeid i et norsk mannsfengsel, viser forfatteren hvordan fanger forholder seg i møte med fengselet som en form for maktteknologi. Spørsmålet er hvordan fangene, innenfor de rammene en fengselsavdeling gir, anlegger seg friområder, finner frem til og utforsker skjulte fluktruter og gjør kreativ og produktiv motstand mot dagliglivets rutinemessige maktformer i fengselet. Boken er slik sett en studie av frihetens muligheter, former og resultater i konteksten frihetsberøvelse i fengsel. Den viser hvordan det er et mål for fangene å gjøre seg selv til noe annet eller mer enn "en fange". Gjennom ulike strategier utfordrer, omformer og modifiserer de den fangestatusen de tilskrives av fengselet og samfunnet rundt. Hvordan ulike motstandshandlinger inngår i dette forhandlingsarbeidet er bokens tema.

Informasjon om boka

  • Sider: 360
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017785
  • Utgivelsesdato: 08.08.2011
  • Bokgruppe: 211

Thomas Ugelvik

Thomas Ugelvik er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Han er cand.polit med hovedfag i kriminologi fra Universitetet i Oslo, og med Phd i 2010 for avhandlingen "Å være eller ikke være fange". Ugelvik har skrevet bøkene Sosial kontroll (2019) og Fangenes friheter (2011), og vært medredaktør av Krimmigrasjon (2013) og MAT/VITEN (2012). Han har publisert en lang rekke artikler i tidsskrifter som Ethnography, European Journal of Criminology, Jussens venner, Kritisk juss, Norma, Punishment and Society, Retfærd og Qualitative Inquiry, og er serieredaktør for bokserien Palgrave Studies in Prisons and Penology.
Mer informasjon om forfatteren