Velg format

På lager
kr 519

Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere

2. utgave
Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere dekker pensum i farmakologi. Boken er bygget opp slik at studentene også kan bruke den som et oppslagsverk. I 2. utgaven er alt stoffet oppdatert, tilpasset norske forhold og norsk medikamentbruk.
Som følge av Samhandlingsreformen øker antall pasienter med komplekse og alvorlige medisinske problemer også i kommunene. Dette stiller stadig større krav til kunnskap om legemidler. I Norge vil vernepleiere håndtere legemidler utenfor spesialisthelsetjenesten på samme måte som sykepleiere. Behovet for generell legemiddelkunnskap er det samme, men behovet for kunnskap om medikamentgrupper som brukes innenfor psykiatri og eldreomsorg vil være spesielt stort.

Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere er delt inn i tre oversiktlige deler: 1) Allmenn farmakologi om legemidlenes absorbering og halveringstid, doseringsprinsipper samt fordeler og ulemper ved ulike måter å administrere medikamenter på. Felleskatalogens oppbygging og anvendelse er beskrevet her. 2) Spesiell farmakologi, organisert etter ATC-registerets hovedinndeling A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, R og S med beskrivelse av de enkelte medikamentenes virkninger og bivirkninger. 3) Akutte forgiftninger og behandlingen av dem.

Forfatteren Inge Olsen er cand.pharm. og har i mange år undervist ved danske sykepleierhøgskoler. Boken er oversatt fra dansk av Gunnar Bureid, endringer til andreutgaven av Kari Nerbu. Boken er tilrettelagt for norske studenter og forhold av cand.pharm. Ane Horvei Andersen, kommunefarmasøyt i Stavanger og Fred Ivan Kvam, dr.philos., førsteamanuensis ved Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen.

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215012650
  • Utgivelsesdato: 17.06.2013
  • Bokgruppe: 213
  • Oversetter: Kari Nerbu , Gunnar Bureid