Velg format

På lager
kr 389

Fast eiendoms rettsforhold

Kort forklart. 2. utgave
I denne boken gir forfatterne en innføring i faget «Fast eiendoms rettsforhold». Tanken er at studentene kan lese boken før de går løs på selve pensum, og dermed få en oversikt over faget. Boken er utstyrt med illustrasjoner og eksempler som skal gjøre det lettere for leseren å få oversikt. Ikke minst fungerer figurene og illustrasjonene som knagger for hukommelsen.
Emner som behandles er fastleggelse av fast eiendoms grenser, offentlig regulering av fast eiendom, hevd, servitutter, sameie og naborettslige spørsmål. Forfatterne har lagt vekt på en pedagogisk tilnærming til dette spennende rettsområdet, blant annet gjennom omfattende bruk av eksempler og illustrasjoner.

«Fast eiendoms rettsforhold, kort forklart» er først og fremst skrevet for studenter ved universiteter og høyskoler, men vil også være nyttig for andre som vil ha en innføring i rettsspørsmål knyttet til fast eiendom.

KIRSTI STRØM BULL er professor ved Institutt for privatrett, UiO. Hun har undervist i faget fast eiendoms rettsforhold i flere år.

NIKOLAI K. WINGE er førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU. Han underviser i forvaltningsrett/miljørett og fast eiendoms rettsforhold.

Informasjon om boka

  • Sider: 168
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024851
  • Utgivelsesdato: 03.07.2015
  • Bokgruppe: 211

Nikolai K. Winge

Nikolai K. Winge (ph.d.) er førsteamanuensis i forvaltningsrett ved Det juridiske fakultet, UiO og førsteamanuensis II ved Institutt for eiendom og juss, NMBU. Han underviser blant annet i forvaltningsrett, miljørett og fast eiendoms rettsforhold.
Mer informasjon om forfatteren

Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Hun er faglærer i faget Fast eiendoms rettsforhold.
Mer informasjon om forfatteren