Velg format

På lager
kr 599

Fattigdommens dynamikk

perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet
Bekjempelsen av fattigdom i Norge har stått høyt på den politiske dagsordenen det seneste tiåret, men utfordringene har vært overraskende store. Denne antologien presenterer en rekke analyser av fattigdom i det moderne norske velferdssamfunnet.
Temaet angripes fra ulike vinkler: fra etnografiske feltstudier, aksjonsforskning og kvalitative følgestudier til analyser av større surveyutvalg og administrative registre. Både teoretisk og empirisk anlegges det et dynamisk perspektiv.

Sentrale spørsmål er hvordan fattigdom utvikles over tid, hvilke prosesser som leder inn i og ut av fattigdom og hvilke prosesser som settes i gang når en opplever større økonomiske vanskeligheter. De ulike kapitlene omhandler ulike grupper som er rammet av fattigdom i vårt samfunn: arbeidsledige, de som mottar sosialhjelp over lang tid, de som bruker de frivillige organisasjonenes hjelpetiltak, etniske minoriteter og barn.

Bokens redaktører er Ivan Harsløf og Sissel Seim. Ivan Harsløf er førsteamanuensis ved Sosialforsk, Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er daglig leder for Gruppe for inkluderende velferd. Sissel Seim er førsteamanuensis og forskningsleder for Sosialforsk samme sted.

Bokens øvrige bidragsytere er: Espen Dahl, Thomas Lorentzen, Sille Ohrem Naper, Kjetil van der Wel, Knut Halvorsen, Steinar Stjernø , Therese Saltkjel, Ingeborg Marie Helgeland, Vidar Hjelmtveit, Marianne Rugkåsa, Axel West Pedersen, Tone Fløtten, Øyvind Bergwitz, Ira Malmberg Heimonen, Mons Oppedal.

"Fattigdommens dynamikk er en interessant og faglig bred framstilling av fattigdomsfenomenet og dets mange fasetter i det norske velferdssamfunnet. Den vil være nyttig for sosialarbeidere og andre som møter sosialt utsatte personer i sine yrker, og kan bidra til å utvikle faget med sine nyere og brede perspektiver." Anne Brita Torød, Fontene Forskning.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215013442
  • Utgivelsesdato: 14.11.2008
  • Bokgruppe: 213

Ivan Harsløf

Ivan Harsløf er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved OsloMet ¿ storbyuniversitetet. Han har vært medredaktør for Fattigdommens dynamikk (Universitetsforlaget, 2008), Changing social risks and social policy responses in the Nordic welfare states (Palgrave Macmillan 2013) og New dynamics of disability and rehabilitation - Interdisciplinary perspectives (Palgrave Macmillan, 2019).
Mer informasjon om forfatteren

Sissel Seim

Sissel Seim er sosionom med doktorgrad (PhD) i sosialt arbeid. Hun er førsteamanuensis og forskningsleder ved Sosialforsk, Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren