Velg format

På lager
kr 649

Ferieloven

Lovkommentar
Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere rett til årlig betalt ferie. Loven har stor praktisk betydning for alle arbeidstakere i Norge og inneholder blant annet bestemmelser om hvor lang ferie en arbeidstaker har krav på, når ferien skal avvikles, og hvordan feriepenger beregnes.

Håndteringen av ferielovens bestemmelser kan by på betydelige utfordringer i praksis. Dette skyldes dels at ferieloven ble vedtatt i 1988 og ikke er tilpasset dagens arbeidsliv på alle punkter, dels at vi har fått flere nye forpliktelser som følge av EØS-reglene.

Denne lovkommentaren inneholder grundige kommentarer til ferielovens bestemmelser og behandler mange av de spørsmål som oppstår i praksis i forbindelse med arbeidstakers rett til ferie. Blant annet inneholder boken utførlige redegjørelser om deltidsansattes rett til og avvikling av ferie, arbeidsgivers adgang til å fastsette og endre ferie, ytelser som inngår i feriepengegrunnlaget, og særlige problemstillinger knyttet til ferieavvikling og permittering. Boken inneholder også vurderinger av ferieloven opp mot EØS-regelverket (Arbeidstidsdirektivet).

Boken er relevant for jurister, advokater og dommere, men er også et praktisk verktøy for HR-medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og andre som har behov for å sette seg inn i ferielovgivningen.

Ragnhild J. Nakling er advokat og partner i advokatfirmaet SBDL, og Julie Piil Lorentzen er advokat i advokatfirmaet Wiersholm.

Informasjon om boka

  • Sider: 168
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029870
  • Utgivelsesdato: 19.10.2020
  • Bokgruppe: 221

Ragnhild J. Nakling

Ragnhild J. Nakling er advokat og partner i advokatfirmaet SBDL. Hun har bred og lang erfaring med rådgivning og prosedyre innenfor hele arbeidsrettsfeltet. Tidligere har hun arbeidet som senioradvokat i Advokatfirmaet Wiersholm, dommerfullmektig i Oslo tingrett og som rådgiver i Utenriksdepartementets rettsavdeling.
Mer informasjon om forfatteren

Julie Piil Lorentzen

Julie Piil Lorentzen er advokat i Advokatfirmaet Wiersholm. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og kontraktsrett og bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning knyttet til blant annet ansettelse og opphør av arbeidsforhold samt omorganiseringsprosesser. Tidligere har hun vært medforfatter av boken «Omstilling og nedbemanning» (3. utg. 2016).
Mer informasjon om forfatteren