Velg format

På lager
kr 579

Filosofi for samfunnsvitere

2. utgave
Innføring i filosofi for studenter på examen philosophicum som skal studere samfunnsvitenskap.
"Filosofi for samfunnsvitere" viser hvordan ex.phils filosofiske grunnlagsproblemer er relevant for samfunnsfagene. Forfatterne tar utgangspunkt i fire sentrale filosofiske spørsmål: Hva kan jeg vite? Hva skal jeg gjøre? Hva kan jeg håpe på? Og hva er et menneske?

Herfra beveger vi oss inn i sentrale problemstillinger for all vitenskapelig virksomhet, nemlig læren om kunnskapens opprinnelse, grenser og sikkerhet. Videre blir tema fra politisk filosofi og etikk som er sentrale for statsvitenskap og økonomi, diskutert: Hva er rettferdighet, hva er grunnlaget for statsdannelser, samfunnsorganisering og individuell frihet? Sosialfilosofi dreier seg om kjernetema i sosialantropologi og sosiologi: utvikling av sosial identitet og sosiale roller. Boka tar også opp hvilken rolle metafysiske spørsmål om menneskets vesen har i politisk teori.

2. utgave har nytt stoff om moderne politisk filosofi og vitenskapsteori i samfunnsfagene.

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023571
  • Utgivelsesdato: 28.07.2014
  • Bokgruppe: 217

Trygve Lavik

Trygve Lavik er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Han har sammen med Kjersti Fjørtoft skrevet "Filosofi for samfunnsvitere" (2008, 2. utg 2014, med Jørgen Pedersen).
Mer informasjon om forfatteren

Kjersti Fjørtoft

Kjersti Fjørtoft (f. 1966) er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø. Hun har lang undervisningserfaring, er redaktør for "Norsk filosofisk tidsskrift" og har bidratt i flere bøker, blant annet i lærebøkene "Etikk i sosialt arbeid" (1998, med Berit Skorstad), "Filosofi for samfunnsvitere" (2008, med Trygve Lavik) og "Menneske, natur og samfunn. En lærebok i filosofi" (2013).
Mer informasjon om forfatteren

Jørgen Pedersen

Jørgen Pedersen (f. 1971) er postdoktor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Han har blant annet redigert "Moderne politisk teori" (2010) og "Politisk filosofi. Fra Platon til Hannah Arendt" (2013) og er medforfatter av "Filosofi for samfunnsvitere" (2. utg. 2014, med Kjersti Fjørtoft og Trygve Lavik).
Mer informasjon om forfatteren