Velg format

På lager
kr 399

Flukt og eksil

2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024189
  • Utgivelsesdato: 07.08.2015
  • Bokgruppe: 213
Vi trenger alle mer kunnskap om flyktningers sosiale og kulturelle bakgrunn, deres fluktopplevelser og hvordan de klarer seg i eksil:
Vi trenger alle mer kunnskap om flyktningers sosiale og kulturelle bakgrunn, deres fluktopplevelser og hvordan de klarer seg i eksil:

- Hva vil det si å være flyktning?
- Hvordan kan mottakerland legge forholdene best til rette for flyktningens rehabilitering ?
- Hvordan påvirkes enkeltmennesker og familier på kort og lang sikt av vold og overgrep som
skjer i krigssituasjoner?

Vi må evne å se at flyktninger ikke er en ensartet gruppe, men enkeltmennesker med hver sin unike historie. En slik erkjennelse vil gagne både oss som allerede er innbyggere i et av verdens beste land å bo i, og dem som flykter hit i håp om en bedre tilværelse.

Sverre Varvin er psykiater og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sverre Varvin

Sverre Varvin er psykiater og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mer informasjon om forfatteren