Velg format

På lager
kr 351

Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

En emosjonsfokusert tilnærming. 2. utgave
En god lærer-elevrelasjon er viktig for læring og mellommenneskelig prøblemløsning. Grunnlaget for å etablere og vedlikeholde gode relasjoner er å forstå og håndtere egne og andres følelser. Denne boka handler om å gjøre følelseshåndtering til en kjernekompentanse hos pedagoger.

Denne 2. utgaven er oppdatert med ny forskning, nye illustrasjoner og mer tilgjengelig begrepsbruk. Forfatteren vektlegger også verdien av å endre elevens identitetsfølelse gjennom følelsesveiledning og har lagt til to konkrete metoder som fremmer forsoning og relasjonsreparasjon mellom lærer og elev.

Boka retter seg mot studenter i pedagogikk og lærerutdanning. Den er relevant for andre faggrupper som jobber med barn og ungdom i skolen, men også for andre faggrupper som jobber med barn og ungdom på andre arenaer. Ansatte i barneverntjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, skolehelsetjenesten, helsestasjonen og psykisk helsetjeneste vil ha nytte av boka. Selv om eksemplene i boka er tuftet på lærer-elevrelasjonen, er innholdet overførbart til andre relasjoner.

Utgaven inneholder også et forord av professor Leslie Greenberg, psykolog og grunnlegger av emosjonsfokusert terapi.

«Jeg tror at det å arbeide med bokas innhold kan bidra til forbedring av relasjoner og miljø, både i klasserom og personalrom. Den anbefales for alle lærere, på ethvert trinn og i samtlige fag. En særlig anbefaling til lærerutdannere og skoleledere.» Hallvard Håstein om bokas førsteutgave i Bedre skole nr. 1. 2018.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215037165
  • Utgivelsesdato: 19.02.2020
  • Bokgruppe: 893

Øyvind Fallmyr

Øyvind Fallmyr er spesialist i klinisk psykologi, med 20 års erfaring som skolepsykolog og klinisk psykolog. Han har publisert flere vitenskapelige artikler, bl.a. om måling av egenledelse hos barn og unge.

E-post: ofallmyr@gmail.com
Mer informasjon om forfatteren